อัพเดทล่าสุด: 6 พฤศจิกายน 2020

ที่ Samsung Electronics Co., Ltd., เราทราบดีว่าความเป็นส่วนตัวมีความสำคัญกับลูกค้าของเรา เราได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อทำให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจวิธีการที่เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ที่ https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับการใช้งาน Knox ด้วย นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรามีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ และยังมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อเรา โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา นอกเหนือจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Samsung Knox ฉบับนี้ อย่างไรก็ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Samsung Knox นี้จะมีผลบังคับใช้เหนือกว่านโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลของคุณสำหรับ Knox

เราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง

เราได้รับและเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณในรูปแบบต่าง ๆ ผ่าน Samsung Knox

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน Knox ของคุณ

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน Knox ของคุณผ่านซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Knox ของคุณและโดยวิธีการอื่น เราจะเก็บรวบรวม:

• ข้อมูลอุปกรณ์และแอพ เช่น ตัวระบุอุปกรณ์และตัวระบุเฉพาะอื่น ๆ, เวอร์ชันซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์, เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ, รุ่นอุปกรณ์, ชื่อแพ็คเกจของแอพพลิเคชั่น, เวอร์ชันแพ็คเกจของแอพพลิเคชั่นและข้อมูลแฮชของแอพพลิเคชั่น

• ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน Knox ของคุณ รวมถึงวิธีการ เวลา และระยะเวลาที่คุณใช้อุปกรณ​์และ Knox เซิร์ฟเวอร์ของ Samsung จะได้รับข้อมูลเมื่อคุณโต้ตอบกับ Knox เช่นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน Knox และการโต้ตอบของคุณกับ Knox

• ล็อกของแอพพลิเคชั่นเพื่อระบุและวินิจฉัยข้อผิดพลาดด้วย Knox เมื่อได้รับความยินยอมแยกต่างหากจากคุณ เราจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวมและใช้ในการขอความยินยอมแยกต่างหาก

นอกจากนี้ เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณ อุปกรณ์และแอปของคุณ และการใช้งาน Knox ของคุณในลักษณะที่เราอธิบายให้คุณทราบในเวลาที่มีการเก็บรวบรวมหรือในกรณีอื่นใดโดยได้รับความยินยอมจากคุณ

เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

• ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนของคุณหรืออุปกรณ์ของคุณสำหรับการเปิดใช้งาน Knox และจัดการใบอนุญาต Knox

• ให้บริการเฟรมเวิร์ก Knox และคุณสมบัติและบริการต่าง ๆ

• เพื่อตอบสนองต่อคำขอ คำถาม และคำสั่งที่เกิดขึ้นผ่านหรือคำสั่งเกี่ยวกับ Knox

• เพื่อดำเนินการ ประเมิน และปรับปรุงธุรกิจของเรา (รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การขยายและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา การจัดการเรื่องการสื่อสารของเรา การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ บริการ และฐานลูกค้าของเรา การสำรวจตลาด วิเคราะห์ข้อมูล และการปฏิบัติหน้าที่ทางการบัญชี การตรวจสอบ และหน้าที่ภายในอื่น ๆ)

• เพื่อวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และบริการของเราเพื่อช่วยให้เราเข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นเพื่อเสนอการสื่อสาร บริการ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่สุดกับคุณ

• เพื่อให้บริการอัพเดทซอฟต์แวร์ บริการบำรุงรักษา และการสนับสนุนสำหรับ Knox

• เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายที่นำมาใช้บังคับ มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของเรา รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Samsung Knox นี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

• เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Samsung Electronics หรือ บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือลูกค้าใด ๆ ของเรา

เราเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อใคร

เราจะเปิดเผยข้อมูลของคุณภายในธุรกิจของเราและต่อหน่วยงานดังต่อไปนี้ แต่เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นเท่านั้น

• บริษัทในเครือ: บริษัทอื่น ๆ ในเครือกลุ่มบริษัท Samsung Electronics ที่เราควบคุมหรือเป็นเจ้าของ

• พันธมิตรทางธุรกิจ: พันธมิตรที่เราทำงานร่วมกันเพื่อนำเสนอ Samsung Knox ต่อคุณ พันธมิตรทางธุรกิจเหล่านี้จะเป็นผู้ควบคุมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

• ผู้ให้บริการ: บริษัทที่ได้ผ่านการคัดเลือกที่ให้บริการสำหรับเราหรือในนามของเรา เช่น ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ที่เก็บรักษาข้อมูลในนามของเรา ผู้ให้บริการเหล่านี้มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลของคุณด้วยเช่นกัน

• ฝ่ายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามความจำเป็นเพื่อปกป้อง Knox: ตัวอย่างเช่น มีความจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งศาลจากหน่วยงานภาครัฐในการเปิดเผยข้อมูลของคุณ หน่วยงานเหล่านี้ยังสามารถขอข้อมูลของคุณจากเราเพื่อจุดประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย ความมั่นคงของชาติ การต่อต้านการก่อการร้าย หรือปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง

• ฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของบริษัท: เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบุคคลที่สามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการหรือการโอน การเข้าซื้อหรือการขาย หรือในกรณีที่มีการล้มละลาย และ

• ฝ่ายอื่น ๆ ที่ได้รับความยินยอมจากคุณหรือตามคำสั่งของคุณ: นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Samsung Knox นี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณต่อบุคคลที่สามหากคุณให้ความยินยอมแยกต่างหากหรือขอให้มีการเปิดเผขข้อมูลดังกล่าว

อัพเดทสำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Samsung Knox นี้

อาจมีการอัพเดทนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Samsung Knox นี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวิธีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลใน Knox หรือการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วันที่ปรับปรุงเอกสารฉบับนี้จะแสดงอยู่ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Samsung Knox ฉบับนี้