Poslednji put ažurirano: 6. novembar 2020.

U kompaniji Samsung Electronics Co., Ltd. shvatamo koliko privatnost znači našim klijentima. Pripremili smo ovu Knox politiku privatnosti kako bismo se uverili da razumete na koji način se vaše lične informacije prikupljaju i koriste.

Naša Politika privatnosti na https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy se takođe primenjuje i na korišćenje Knox. Naša Politika privatnosti sadrži više informacija o tome kako koristimo vaše podatke. Takođe obuhvata informacije o tome kako možete kontaktirati sa nama. Molimo vas da pored Samsung Knox politike privatnosti pročitate i našu Politiku privatnosti. Međutim, ova Samsung Knox politika privatnosti će uvek imati prednost u odnosu na Politiku privatnosti u vezi sa načinom na koji koristimo vaše informacije za Knox.

KOJE INFORMACIJE PRIKUPLJAMO?

Preko usluge Samsung Knox, informacije o vama pribavljamo i održavamo na različite načine.

Informacije o vašoj upotrebi usluge Knox

Prikupljaćemo informacije o vašoj upotrebi usluge Knox kroz softver na vašem uređaju na kome je omogućena usluga Knox ili na drugi način. Prikupljaćemo sledeće:

• Informacije o uređaju i aplikacijama, kao što su identifikatori uređaja i drugi jedinstveni identifikatori, verzija softvera uređaja, verzija operativnog sistema, modeli uređaja, naziv paketa aplikacija, verzija paketa aplikacija i heširani podaci aplikacije.

• Informacije o vašem korišćenju usluge Knox, uključujući kako, kada i koliko često koristite uređaje i Knox. Serveri kompanije Samsung će primati informacije kada uspostavite kontakt sa uslugom Knox, kao što su informacije o vašem korišćenju usluge Knox i vaše komuniciranje sa uslugom Knox.

• Uz vašu zasebnu saglasnost, dnevnike aplikacija radi identifikacije i dijagnostike grešaka koje se mogu javiti pri korišćenju usluge Knox. U ovoj zasebnoj saglasnosti detaljnije ćemo opisati koje vrste podataka prikupljamo i koristimo.

Možemo da prikupljamo i druge informacije o vama, uređajima i aplikacijama i korišćenju usluge Knox na način koji smo vam opisali u trenutku prikupljanja ili na drugi način uz vašu saglasnost.

KAKO KORISTIMO VAŠE INFORMACIJE?

Informacije koje prikupimo koristimo u sledeće svrhe:

• Da bismo vas registrovali ili potvrdili vaš identitet ili da bismo registrovali vaš uređaj, kako bismo aktivirali uslugu Knox i upravljali Knox licencama;

• Da bismo vam obezbedili Knox okvir i njegove funkcije i usluge;

• Da bismo odgovorili na zahteve, upite i uputstva koje dostavite preko usluge Knox;

• Za rad, procenu i poboljšanje našeg poslovanja (uključujući razvoj novih proizvoda; unapređenje i poboljšanje naših proizvoda i usluga; upravljanje našim komunikacijama; analiziranje naših proizvoda, usluga i baze korisnika, sprovođenje istraživanja tržišta; vršenje analize podataka i obavljanje računovodstvenih, revizorskih i drugih internih poslova);

• Da bismo analizirali svoje proizvode i usluge, što bi nam pomoglo da bolje razumemo svoje korisnike i ponudimo im komunikaciju, usluge i iskustva koji im najviše odgovaraju;

• Da bismo obezbedili softverska ažuriranja, usluge održavanja i podršku za Knox;

• Da bismo omogućili poštovanje i sprovođenje važećih zakonskih propisa, relevantnih industrijskih standarda i naših propisa, uključujući ovu Samsung Knox politiku privatnosti i Politiku privatnosti;

• Da bismo štitili prava, svojinu ili bezbednost kompanije Samsung Electronics, odnosno bilo koje njene podružnice, poslovne partnere ili korisnike.

S KIM DELIMO VAŠE INFORMACIJE?

Obelodanićemo vaše informacije interno unutar naših jedinica te sledećim licima, ali samo u prethodno opisane svrhe.

• Filijalama: ostale kompanije grupe Samsung Electronics koje mi kontrolišemo ili smo njihovi vlasnici;

• Poslovnim partnerima: partneri s kojima radimo zajedno da bismo vam pružili uslugu Samsung Knox. Ovi poslovni partneri mogu kontrolisati i upravljati vašim ličnim informacijama;

• Pružaocima usluga: pažljivo odabrane kompanije koje pružaju usluge za ili u naše ime, kao što su provajderi usluga oblačnih platformi koji održavaju podatke u naše ime. Ovi dobavljači usluga su takođe obavezni da štite vaše informacije;

• Drugim stranama kada to traži zakon ili prema potrebi za zaštitu usluge Knox: na primer, možda će biti potrebno da zbog zakona, pravnog procesa ili sudskog naloga državnih vlasti obelodanimo vaše informacije. Oni takođe mogu od nas tražiti vaše informacije u svrhu sprovođenja zakona, nacionalne bezbednosti, antiterorizma ili drugih pitanja koja su povezana s javnom bezbednošću;

• Drugim stranama u vezi s korporativnim transakcijama: možemo vaše informacije obelodaniti trećoj strani u sklopu spajanja ili prenosa, preuzimanja, prodaje ili u slučaju stečaja; i

• Drugim stranama uz vašu saglasnost ili po vašem uputstvu: pored obelodanjivanja opisanih u ovoj Samsung Knox politici privatnosti, možemo deliti informacije o vama s trećim stranama kada posebno pristanete ili zatražite takvo deljenje.

AŽURIRANJA OVE SAMSUNG KNOX POLITIKE PRIVATNOSTI

Ova Samsung Knox politika privatnosti može biti ažurirana kako biste bili obavešteni o izmenama načina na koji prikupljamo i obrađujemo vaše informacije u usluzi Knox ili o izmenama važećih zakona. Datum kada je dokument poslednji put ažuriran je prikazan na vrhu ove Samsung Knox politike privatnosti.