Përditësuar së fundmi: 6 nëntor 2020

Tek Samsung Electronics Co., Ltd., e dimë sa e rëndësishme është privatësia për klientët tanë. Po e krijojmë këtë Politikë Privatësie për Knox për t'u siguruar se kuptoni se si mbledhim dhe përdorim informacionin tuaj personal.

Politika jonë e Privatësisë në https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy zbatohet gjithashtu për përdorimin tuaj të Knox. Politika jonë e Privatësisë përmban më shumë informacion mbi mënyrën se si përdorim të dhënat tuaja. Ajo gjithashtu përfshin informacion se si të na kontaktoni. Ju lutemi lexoni Politikën tonë të Privatësisë përveç kësaj Politike Privatësie të Samsung Knox. Megjithatë, kjo Politikë Privatësie e Samsung Knox do të ketë gjithnjë përparësi ndaj Politikës së Privatësisë në lidhje me atë sesi e përdorim informacionin tuaj për Knox.

ÇFARË INFORMACIONI MBLEDHIM?

Nëpërmjet Samsung Knox, mbledhim dhe mbajmë informacion rreth jush në mënyra të ndryshme.

Informacion mbi përdorimin tuaj të Knox

Do të mbledhim informacion për përdorimin nga ju të Knox tonë përmes softuerit në pajisjet tuaja ku keni aktivizuar Knox dhe përmes mënyrave të tjera. Do të mbledhim:

• Informacion mbi pajisjen dhe aplikacionin, të tillë si identifikuesit e pajisjes dhe identifikuesit e tjerë unikë, versionin e softuerit të pajisjes, versionin e sistemit operativ, modelet e pajisjes, emrin e paketës së aplikacionit, versionin e paketës së aplikacionit dhe të dhënat gjeneruese të aplikacionit.

• Informacion mbi përdorimin tuaj të Knox, duke përfshirë mënyrën, kur dhe sa shpesh i përdorni pajisjet tuaja dhe Knox. Serverët e Samsung do të marrin informacion kur bashkëveproni me Knox, të tilla si informacion mbi përdorimin tuaj të Knox dhe ndërveprimet tuaja me Knox.

• Me pëlqimin tuaj më vete, loget e aplikacioneve regjistrohen për të identifikuar dhe diagnostikuar gabimet me Knox. Ne do të shpjegojmë më hollësisht për llojet e të dhënave që mblidhen dhe përdoren në pëlqimin më vete.

Gjithashtu mund të mbledhim informacion tjetër për ju, pajisjet dhe aplikacionet tuaja, ose përdorimin prej jush të Knox, në mënyra të tilla që do t’i përshkruajmë për ju në momentin e mbledhjes ose në mënyra të tjera me pëlqimin tuaj.

SI E PËRDORIM INFORMACIONIN TUAJ?

E përdorim informacionin e mbledhur për qëllimet e mëposhtme:

• për t’ju regjistruar dhe autentifikuar ju ose pajisjen tuaj për aktivizimin e Knox dhe menaxhimin e licencave të Knox;

• për t’ju ofruar kuadrin e Knox dhe funksionalitetet e shërbimet e tij;

• për t'ju përgjigjur kërkesave tuaja, pyetjeve dhe udhëzimeve të bëra përmes ose rreth Knox;

• për të vënë në punë, vlerësuar dhe përmirësuar biznesin tonë (përfshi zhvillimin e produkteve të reja; përmirësimin dhe fuqizimin e produkteve tona dhe shërbimeve; menaxhimin e komunikimeve tona; analizën e produkteve, bazës së klientëve dhe shërbimeve; kryerjen e studimeve të tregut; kryerjen e analizës së të dhënave; dhe kryerjen e funksioneve të financës, kontrollit dhe funksioneve të tjera të brendshme);

• për të analizuar produktet dhe shërbimet tona që të na ndihmojë t’i kuptojmë më mirë klientët tanë, për të ofruar komunikimet, shërbimet dhe përvojat që përkojnë me ju;

• për t’ju ofruar përditësime të softuerit, shërbime mirëmbajtje dhe ndihme për Knox;

• për të përmbushur dhe zbatuar kërkesat ligjore të zbatueshme, standarte industriale përkatëse dhe politikat tona, përfshirë këtë Politikë Privatësie të Samsung Knox dhe Politikën e Privatësisë;

• për të mbrojtur të drejtat, pronën ose sigurinë e Samsung Electronics ose të filialeve, partnerëve të biznesit ose klientëve tanë.

ME KË E NDAJMË INFORMACIONIN TUAJ?

Ne do të ndajmë informacionet tuaj brenda punës tonë dhe subjekteve vijuese, por vetëm për qëllimet e përshkruara më lart.

• Filialet: kompani të tjera të Grupit Samsung Electronics, të cilat i kontrollojmë ose i kemi në zotërim;

• Partnerët e biznesit: parnterët me të cilët punojmë së bashku për t’ju ofruar Samsung Knox. Këta partnerë të biznesit kontrollojnë dhe menaxhojnë informacionin tuaj personal;

• Ofruesit e shërbimeve: kompanitë e zgjedhura me kujdes që ofrojnë shërbime për ose në emrin tonë, siç janë ofruesit e platformës në retë kompjuterike që mbajnë të dhëna në emrin tonë. Edhe këta ofrues janë zotuar për ta mbrojtur informacionin tuaj;

• Palë të tjera kur kërkohet me ligj ose sipas nevojës për të mbrojtur Knox: për shembull, mund të nevojitet të ndajmë informacionin tuaj me autoritetet qeveritare për qëllime të ligjit, procesit ligjor ose urdhrit të gjykatës. Gjithashtu, këto mund ta kërkojnë informacionin tuaj prej nesh për synime të zbatimit të ligjit, sigurisë kombëtare, anti-terrorizmit ose çështje të tjera të ndërlidhura me sigurinë publike;

• Palë të tjera në lidhje me veprimet e korporatës: mund të ndajmë informacionin tuaj me një palë të tretë si pjesë të një shkrirje ose transferimi, blerje ose shitje, ose në rast falimentimi; dhe

• Palë të treta me pëlqimin tuaj ose sipas udhëzimeve tuaja: përveç komunikimeve të përshkruara në këtë Politikë Privatësie të Samsung Knox, informacionin tuaj mund ta ndajmë me palë të treta kur jepni pëlqimin veçmas për një gjë të tillë ose kur e kërkoni vetë.

PËRDITËSIMET NË KËTË POLITIKË PRIVATËSIE TË SAMSUNG KNOX

Kjo politikë Privatësie e Samsung Knox mund të përditësohet për t'ju informuar në lidhje me ndryshimet në mënyrën se si mbledhim dhe përpunojmë informacionin tuaj në knox ose ndryshimet në ligjet përkatëse. Data kur dokumenti u përditësua së fundmi tregohet në krye të kësaj Politike Privatësie të Samsung Knox.