Ultima actualizare: 6 noiembrie 2020

Samsung Electronics Co., Ltd. acordă o deosebită atenție confidențialității clienților săi. Am elaborat prezenta Politică de confidențialitate Knox pentru a ne asigura că înțelegeți cum colectăm și utilizăm informațiile dvs. cu caracter personal.

Politica noastră de confidențialitate de la https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy se aplică, de asemenea, utilizării de către dvs. a Knox. Politica noastră de confidențialitate include mai multe informații despre modul în care utilizăm datele dvs. Aceasta include, de asemenea, informații despre modul în care ne puteți contacta. Vă rugăm să citiți Politica noastră de confidențialitate împreună cu această Politică de confidențialitate Samsung Knox. Totuși, această Politică de confidențialitate Samsung Knox va prevala întotdeauna asupra Politicii de confidențialitate în legătură cu modul în care utilizăm informațiile dvs. pentru Knox.

CE INFORMAȚII COLECTĂM?

Prin intermediul Samsung Knox, obținem și păstrăm informații despre dvs. în diferite moduri.

Informații privind utilizarea de către dumneavoastră a Knox

Vom colecta informații despre utilizarea de către dumneavoastră a Knox, prin intermediul software-ului de pe dispozitivele dumneavoastră Knox și prin alte metode. Vom colecta:

• Informații despre dispozitiv și aplicație, cum ar fi identificatorii dispozitivului și alți identificatori unici, versiunea software-ului dispozitivului, versiunea sistemului de operare, modele de dispozitive, numele pachetului de aplicații, versiunea pachetului aplicației și datele aplicației.

• Informații despre utilizarea de către dvs. a Knox, inclusiv modul în care, când și cât de des utilizați dispozitivele și Knox. Serverele Samsung vor primi informații atunci când interacționați cu Knox, cum ar fi informații despre utilizarea de către dvs. a Knox și interacțiunile dvs. cu Knox.

• Cu consimțământul dvs. separat, jurnalele de aplicații pentru identificarea și diagnosticarea erorilor cu Knox. Vă vom explica mai detaliat tipurile de date colectate și utilizate în consimțământul separat.

De asemenea, putem colecta alte informații despre dvs., dispozitivele și aplicațiile dvs., precum și utilizarea de către dvs. a Knox în modalitățile descrise la momentul colectării sau în alt mod, cu consimțământul dvs.

CUM UTILIZĂM INFORMAȚIILE DVS.?

Utilizăm informațiile pe care le colectăm în următoarele scopuri:

• înregistrarea şi autentificarea dvs. sau a dispozitivului dvs. pentru activarea şi gestionarea licenţelor Knox;

• oferirea cadrului Knox şi caracteristicilor şi serviciilor sale;

• răspunderea la solicitările, întrebările și instrucțiunile dvs. transmise prin sau despre Knox;

• executarea, evaluarea și îmbunătățirea activității noastre comerciale (inclusiv dezvoltarea de noi produse; extinderea și îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre; gestionarea comunicațiilor noastre; analizarea produselor, serviciilor și bazei noastre de clienți; efectuarea unor studii de piață; analizarea datelor; și efectuarea funcțiilor de contabilitate, audit și a altor funcții interne);

• analiza produselor și serviciilor noastre, cu scopul de a ne ajuta să ne înțelegem mai bine clienții, pentru a vă putea oferi cele mai relevante comunicări, servicii și experiențe;

• oferirea actualizărilor software, serviciilor de întreținere și asistență pentru Knox;

• respectarea și punerea în aplicare a cerințelor prevăzute prin lege, a standardelor industriale relevante și a politicilor noastre, inclusiv prezenta Politică de confidențialitate Samsung Knox și Politica de confidențialitate;

• protejarea drepturilor, proprietății sau siguranței Samsung Electronics sau ale oricăreia dintre filialele, partenerii de afaceri sau clienții noștri.

CU CINE PARTAJĂM INFORMAȚIILE DVS.?

Vom divulga informațiile dvs. la nivel intern în cadrul departamentelor noastre și către următoarele entități, însă numai în scopurile descrise mai sus.

• Afiliați: alte companii membre ale Grupului Samsung Electronics pe care le controlăm sau le deținem;

• Parteneri de afaceri: parteneri cu care colaborăm pentru a vă pune la dispoziție Samsung Knox. Acești parteneri de afaceri controlează și gestionează informațiile dvs. cu caracter personal;

• Furnizorii de servicii: companii atent selectate, care oferă servicii pentru sau în numele nostru, cum ar fi furnizorii de platforme de servicii cloud care întrețin datele în numele nostru. Acești furnizori s-au angajat, la rândul lor, să vă protejeze informațiile;

• Alte entități, dacă acest lucru este solicitat prin lege sau astfel cum este necesar pentru protejarea Knox: de exemplu, poate fi necesar conform legii, procedurilor judiciare sau în baza unui ordin judecătoresc emis de autoritățile guvernamentale să fie divulgate informațiile dvs. De asemenea, acestea ne pot solicita informațiile dvs. în scopul aplicării legii, în scopuri de securitate națională, pentru combaterea terorismului sau pentru alte obiective de securitate publică;

• Alte entități, în legătură cu operațiuni corporative: putem divulga informațiile dvs. unui terț, ca parte a unei fuziuni, transfer, achiziții sau vânzări, sau în cazul falimentului; și

• Alte entități, cu consimțământul sau conform îndrumărilor dvs.: pe lângă divulgările descrise în prezenta Politică de confidențialitate Samsung Knox, putem partaja informațiile care vă privesc cu terții, în momentul în care consimțiți la aceasta în mod separat sau când solicitați o astfel de partajare.

ACTUALIZĂRI ALE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE SAMSUNG KNOX

Această Politică de confidențialitate Samsung Knox poate fi actualizată pentru a vă informa cu privire la modificările modului în care colectăm și prelucrăm informațiile dvs. în Knox sau modificările legilor aferente. Data cea mai recentă la care documentul a fost actualizat este afișată în partea de sus a prezentei Politici de confidențialitate Samsung Knox.