ອັບ​ເດດ​ຫຼ້າ​ສຸດ: ວັນທີ 6 ພະຈິກ 2020

ຢູ່​ທີ່ Samsung Electronics Co., Ltd., ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ວ່າ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນແນວໃດ​ຕໍ່ກັບ​ລູກ​ຄ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ພວກ​ເຮົາໄດ້ສ້າງ​ແຈ້ງ​ການ ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ Knox ນີ້ຂຶ້ນ​ມາ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ໃຈ​​ວິ​ທີ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເກັບ​ກຳ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ຂໍ້​ມູນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ທ່ານ​ແນວ​ໃດ.

ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ ຂອງ​ພວກ​ທີ່ https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy ຍັງ​ນຳ​ໃຊ້​ກັບ​ການ​​ໃຊ້​ Knox ​ຂອງ​ທ່ານນຳ. ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ໃຊ້​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ທ່ານ​ແນວ​ໃດ. ນອກ​ນັ້ນ​ມັນ​ຍັງ​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ທີ​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາພວກ​ເຮົາ​ນຳ​ອີກ. ກະ​ລຸ​ນາ​ອ່ານ ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ນອກເໜືອຈາກ​ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Samsung Knox ​ນີ້. ເຖິງ​ແນວ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ນະໂຍບາຍຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວຂອງ Samsung Knox ​ນີ້​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ເໜືອກວ່າ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ວິ​ທີ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໃຊ້​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ທ່ານ​ສຳ​ລັບ Knox.

ພວກເຮົາເກັບເອົາຂໍ້ມູນອັນໃດແດ່?

ຜ່ານ Samsung Knox, ພວກເຮົາຮັບເອົາ ແລະ ຮັກສາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານດ້ວຍຫຼາຍວິທີ.

​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ Knox ​ຂອງ​ທ່ານ

ພວກເຮົາຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ Knox ຂອງທ່ານ ໂດຍຜ່ານຊອ໋ບແວ ໃນອຸປະກອນ ເປີດໃຊ້ງານ Knox ຂອງທ່ານ ແລະ ດ້ວຍວິທີການອື່ນໆ. ພວກເຮົາຈະເກັບເອົາ:

• ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ອຸປະກອນ ແລະ ແອັບ ເຊັ່ນ: ຕົວລະບຸ ອຸປະກອນແລະຕົວລະບຸສະເພາະອື່ນໆ, ເວີຊັ້ນຊອຟ໌ແວຂອງອຸປະກອນ, ເວີຊັ້ນ OS, ລຸ້ນຂອງອຸປະກອນ, ຊື່ຂອງ ແອພພລິເຄຊັນ ແພັກເກດ, ເວີຊັ້ນຂອງ ແອພພລິເຄຊັນ ແພັກເກດ ແລະ ຂໍ້ມູນ ແຮຊເດຕ້າ ຂອງ ແອພພລິເຄຊັນ.

• ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ Knox ຂອງທ່ານ, ລວມທັງ ວິທີການນຳໃຊ່້, ວັນເວລາ ແລະ ຄວາມຖີ່ ຂອງການນຳໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ Knox ຂອງທ່ານ. ເຊີເວີຂອງ Samsung ຈະຮັບເອົາຂໍ້ມູນເມື່ອທ່ານພົວພັນກັບ Knox ເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ Knox ຂອງທ່ານແລະການພົວພັນຂອງທ່ານກັບ Knox.

• ກັບການຍິນຍອມທີ່ແຍກຕ່າງຫາກຈາກທ່ານ, ການບັນທຶກ ແອພພລິເຄຊັນ ໃຊ້ເພື່ອລະບຸ ແລະ ບົ່ງມະຕິຄວາມຜິດພາດທີ່ເກິດຂຶ້ນກັບ Knox. ພວກເຈົາຈະອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມເປັນລາຍລະອຽດສຳລັບປະເພດຂໍ້ມູນທີ່ຖືກເກັບກຳແລະນຳໃຊ້ໃນ ຄຳຍິນຍອມທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ.

ພວກເຮົາ​ຍັງອາດ​​ເກັບຂໍ້​ມູນ​ອື່ນໆ​ກ່ຽວ​ກັບທ່ານ​, ອຸປະກອນ​ ແລະ ແອັບຂອງ​ ທ່ານ ແລະ ການນຳ​ໃຊ້ Knox ຂອງທ່ານ​ຕາມແບບທີ່ພວກເຮົາ​ໄດ້​ອະທິບາຍໃຫ້ກັບ​ທ່ານໃນເວລາທີ່​ເກັບ​ກຳ ຫຼື ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຍິນຍອມ​ຂອງ​ທ່ານ.

ພວກ​ເຮົານຳ​ໃຊ້​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງທ່ານແນວ​ໃດ?

ພວກເຮົາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບເອົາເພື່ອຈຸດປະສົງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ລົງທະບຽນ ແລະ ຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງທ່ານ ຫຼື ອຸປະກອນ ຂອງທ່ານ ສຳລັບການເປີດໃຊ້ Knox ແລະ ຈັດການ ໃບອະນຸຍາດ ການນຳໃຊ້ Knox;

• ສະໜອງຂອບເຂດການໃຊ້ງານຂອງ Knox ລວມເຖິງຄຸນສົມບັດ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ;

• ຕອບຄຳຮ້ອງຂໍ, ຄຳຖາມຂອງທ່ານ ແລະ ຄຳແນະນຳທີ່ເຮັດຜ່ານ ແລະ ກ່ຽວ​ກັບ Knox;

• ປະຕິບັດງານ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ປັບປຸງທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ (ລວມທັງການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ແລະ ການເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ການປັບປຸງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ; ການຈັດການການສື່ສານຂອງພວກເຮົາ, ການວິເຄາະຜະລິດຕະພັນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ຖານ​ລູກ​ຄ້າ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ; ການ​ວິໄຈ​ຕະ​ຫຼາດ; ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ຂໍ້​ມູນ; ແລະ ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ບັນ​ຊີ, ການກວດ​ສອບ ແລະ ຟັງຄ໌​ຊັນ​ພາຍ​ໃນ​ອື່ນໆ);

• ວິເຄາະຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ ແລະ ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈລູກຄ້າຂອງ​ພວກ​ເຮົາໃຫ້ດີຂຶ້ນເພື່ອນໍາໄປສູ່ການສະເໜີໃຫ້ການສື່ສານ, ການບໍລິການ ແລະ ປະສົບການທີ່ແທດເໝາະທີ່ສຸດແກ່​ທ່ານ.

• ສະໜອງ​ ການ​ອັບ​ເດດ​ຊອບ​ແວ, ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ ແລະ ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ສຳ​ລັບ Knox.

• ປະຕິບັດຕາມ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ຂໍ້ກຳນົດທາງກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳ ແລະນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມ​ທັງ​​ນະໂຍບສບຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວຂອງ Samsung Knox ນີ້, ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

• ປົກປ້ອງສິດ, ຊັບສິນ ຫຼື ຄວາມ​ປອດໄພຂອງ Samsung Electronics ຫຼື ບໍລິສັດໃນເຄືອທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ຫຼື ບັນດາລູກຄ້າ.

ພວກເຮົາແຊ​ຣ໌ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານກັບໃຜແດ່?

​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ກັບ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ແລະ ໃຫ້​ກັບ​ຫົວ​ໜ່ວຍ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້, ພຽງ​ແຕ່​ເພື່ອ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ໄວ້​ຂ້າງ​ເທິງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

• ບໍລິສັດໃນເຄືອຂ່າຍ: ບໍລິສັດໃນກຸ່ມ Samsung Electronics ທີ່ພວກເຮົາຄວບຄຸມ ຫຼື ເປັນເຈົ້າຂອງ;

• ຮຸ້ນສ່ວນທຸລະກິດ: ຮຸ້ນສ່ວນທຸລະກີດທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອສະໜອງ Samsung Knox ໃຫ້ແກ່ທ່ານ. ຮຸ້ນ​ສ່ວນທຸລະກິດເຫຼົ່ານີ້ຄວບຄຸມ ແລະ ຈັດການຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ;

• ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ: ບໍ​ລິ​ສັດ​ທີ່​ຖືກ​ຄັດ​ເລືອກ​ຢ່າງ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ທີ່​ໃຫ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສຳ​ລັບ ຫຼື ໃນ​ນາມ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເຊັ່ນ: ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການແພລດຟອມ ​ຄ​ລາວ​ ຜູ້​ທີ່ຮັກ​ສາ​ຂໍ້​ມູນ​ໄວ້​ໃນ​ນາມ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ນອກ​ນັ້ນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ຍັງມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະປົກປ້ອງຂໍ້​ມູນຂອງທ່ານ;

• ຝ່າຍ​ອື່ນໆ​ເມື່ອ​ກົດ​ໝາຍ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ປະ​ຕິ​ບັດ ຫຼື ຕາມ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ Knox ຂອງ​ທ່ານ​ ຕົວ​ຢ່າງ: ມັນ​ອາດ​ຈະ​ຈຳ​ເປັນ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ, ຂະ​ບວນ​ການ​ທາງ​ກົດ​ໝາຍ ຫຼື​ ຄຳ​ສັ່ງ​ສານ​ຈາກ​ອົງ​ການ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ເພື່ອ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ທ່ານ. ນອກ​ນັ້ນພວກເຂົາອາດຈະຊອກຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຈາກພວກເຮົາເພື່ອຈຸດປະສົງທາງດ້ານ​ການ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້ກົດໝາຍ, ຄວາມໝັ້ນ​ຄົງຂອງຊາດ, ການຕ້ານ​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ຫຼື ປັນຫາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພຂອງສັງຄົມ;

• ພາກ​ສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ: ພວກເຮົາອາດຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃຫ້ກັບພາກ​ສ່ວນທີ່ສາມທີ່​ເປັນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງການໂຮມເຂົ້າກັນ ຫຼື ການໂອນກິດຈະການ, ການຊື້ ຫຼື ຂາຍກິດຈະການ ຫຼື ໃນກໍລະນີທີ່ບໍລິສັດລົ້ມລະລາຍ; ແລະ

•​ ຝ່າຍອື່ນໆທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້​ຄຳ​ຍິນຍອມ ຫຼື ໃນຄຳ​ແນະ​ນຳຂອງທ່ານ: ນອກຈາກ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ທີ່​ໄດ້ອະທິບາຍ​ໄວ້​ໃນ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຂອງ Samsung Knox ນີ້​ແລ້ວ, ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະແຊ​ຣ໌​ຂໍ້​ມູນກ່ຽວກັບທ່ານ​ໃຫ້​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນທີ​ສາມທີ່​ທ່ານອະນຸຍາດໄວ້ຕ່າງຫາກ ຫຼື ໄດ້ຂໍ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ແຊ​ຣ໌​ດັ່ງກ່າວ.

ອັບເດດ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Samsung Knox

ອາດຈະມີການອັບເດດ​ ນະໂຍບາຍ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວຂອງ Samsung Knox ​ນີ້​​ ເພື່ອໃຫ້​ທ່ານ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງວິ​ທີ​ການ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເກັບ​ເອົາ ແລະ ປະ​ມວນ​ຜົນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ Knox ຫຼື ການ​ປ່ຽນ​ແປງກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ. ວັນ​ທີ​ທີ່ອັບເດດ​ເອ​ກະ​ສານ​ຫຼ້າສຸດ​ສະ​ແດງ​​ຢູ່​ດ້ານ​ເທິງ​ສຸດ​ຂອງ​ ນະໂຍບາຍ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ Samsung Knox ນີ້.