Акыркы жаңыртуу күнү: 6-ноябрь, 2020-жыл

Samsung Electronics Co., Ltd., компаниясында болуп, биз жекеликти сактоо жагы кардарлар үчүн канчалык маанилүү экендигин жакшы түшүнөбүз. Ушул Knox Жекеликти сактоо саясаты менен кишилик маалыматыңыз биз жактан кандайча топтолуп колдонула турганын биле аласыз.

https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy дарегинде жайгашкан Жекелик саясатыбыз Кноx'ту колдонуусуна да жаратылат. Жекелик сактоо саясатыбызда колдомолоруңуздун кандайча колдонула тургандыгы жөнүндө көбүрөөк айтылат. Мындан тышкары, биздин байланыш маалыматыбызды да таба аласыз. Ушул Samsung Knox Жекеликти сактоо саясатына кошумча, Жекеликти саясатыбызды да окуп чыксаңыз, артыкбаш болбойт. Knox үчүн маалыматыңызды колдонуп жатканыбызга келгенде, Жекелик саясаты Samsung Knox Жекелик саясатына үстөмдүк кылат.

КАНДАЙ МААЛЫМАТТЫ КӨБҮНЧӨ ТОПТОЙБУЗ?

Samsung Knox кызматы аркылуу сиз тууралуу маалыматты ар кандай жолдор менен алып, колдонобуз.

Knox кызматын Колдонууңуз тууралуу маалымат

Knox'ту колдонууңуз тууралуу маалыматты Кnox иштетилген түзмөктөрүңүздөгү программалар же башка жолдор менен топтойбуз. Топтоло турганы:

• Түзмөктүн өздүк билдиргичи жана башка окшоштугу жок өздүк билдиргичтери, түзмөктөгү программалык жабдуунун версиясы, OS версиясы, түзмөктүн моделдери, жаратма таңгактын аты, жаратма таңгактын версиясы жана жаратманын хэш колдомолору сыяктуу түзмөктүн менен жаратманын маалыматы.

• Knox'ту колдонууңуз, анын ичинде түзмөгүңүз жана Knox кызматын качан жана канча убак колдонооруңуз жөнүндө маалымат. Samsung серверлери Knox менен өз ара мамилелешкениңизде Knox кызматын колдонууңуз жана Knox менен өз ара мамилелешүүңүз сыяктуу маалымат алат.

• Өзүнчө макулдугуңуз менен, Knox кызматындагы каталардын өздүгүн таап, дартын аныктоо үчүн жаратманын журнал жазуулары. Өзүнчө макулдукту алуу учурунда топтолуучу жана колдонулуучу колдомолордун айырмаланган жагын дагы түшүндүрөбүз.

Сиз, түзмөктөрүңүз жана жаратмаларыңыз, ошондой эле Knox кызматынын колдонулушу тууралуу башка маалымат топтоло турган жолдорун топтоло турган убакта сүрөттөйбуз же сиздин макулдугуңуз менен башкасын кылабыз.

МААЛЫМАТЫҢЫЗДЫ КАНДАЙ МАКСАТТАРДА КОЛДОНОБУЗ?

Топтолгон маалымат төмөнкүдөй максаттарда колдонулат:

• Knox кызматын курчутуу жана Knox лицензияларын башкаруу үчүн сизди же түзмөгүңүздү катоо жана накталыкты тактоого;

• Knox өзөгүн, анын иш-милдеттерин жана кызматтарын камсыздоо;

• Knox аркылуу же ал тууралуу берген суроо-талаптарыңызга, изделген маалымат жана көрсөтмөлөрү үчүн жооп берүү;

• Компаниябызды ишке салуу, ар жактан баалап жана жакшыртуу максатта (жаңы өнүмдөр менен кызматтарды өнүктүрүү, өнүмдөрүбүз менен кызматтарыбызды байытып, жакшыртуу; байланыштарыбызды сактоо; өнүмдөрүбүздү, кызматтарыбызды жана кардарлар базасын талдоо; базар изилдөөнү жүргүзүү; колдомолор базасына талдоо өткөрүү; эсеп-кысап, аудит жана башка ички иш-милдеттерди аткаруу);

• сизге сунуштаган өнүмдөр, кызматтар жана тажрыйбалар эң эле кереги тийгендер арасынан кылыш үчүн кардарыбыз тууралуу түшүнүгүбүздү арттырууга өнүмдөрүбүздү жана кызматтарыбызды талдоо;

• Knox программасын жаңыртып туруу, тейлөө жана колдоо;

• жаратыла турган укук талаптары, тийиштүү өнөр-жай стандарттары жана саясаттарыбыз, анын ичинде ушул Samsung Knox Жекелик сактоо саясаты жана Жекелик саясаты менен болуу жана аларды ишке ашыруу;

• Samsung Electronics компаниясынын же анын туунду компанияларынын биринин, бизнес өнөктөштөрдүн же кардарлардын укуктарын, мүлкүн же коопсуздугун коргоо.

МААЛЫМАТЫҢЫЗДЫ КИМ МЕНЕН БӨЛҮШӨБҮЗ?

Маалыматыңызды өз компаниябыздын ичинде жана төмөнкү жактар менен жогоруда келтирилген максаттарда гана ачык кылабыз.

• Туунду компаниялар: биз башкарган же бизге таандык башка Samsung Electronics Group компаниялары;

• Бизнес өнөктөштөр: сизге Samsung Knox кызматын камсыздоо үчүн биз бирге иштешкен өнөктөштөр. Бул бизнес өнөктөштөрүбүз кишилик маалыматыңызды көзөмөлдөп, тейлей алышат;

• Кызмат көрсөтүүчүлөр: биз үчүн колдомолорду сактаган булут платформаларды камсыз кылган компаниялар сыяктуу бизге же биздин атыбыздан кызмат көрсөтүүчү кылдат тандалган компаниялар. Бул кызмат көрсөтүүчүлөр да маалыматыңызды коргоого милдетин алышат.

• Мыйзам талап кылган учурларда же Knox'ту коргоо үчүн: мисалы, мыйзам, сот иши же соттун чечими аркылуу өкмөт бийликтери маалыматыңызды ачык кылууга талап кылган учурда башка тараптар. Алар ошондой эле, укук коргоо, улуттук коопсуздук, терроризмге каршы күрөшүүдө же коомдук коопсуздукка байланышкан башка маселелер чыккан убакта маалыматыңызды бизден сурашы мүмкүн;

• Корпоративдик транзакцияларга байланыштуу башка тараптарга: куюлуштуруу же өткөрүү, сатып алуу же сатуу же банкрот жарыялаган учурда маалыматыңызды үчүнчү тарапка ачык кылышыбыз мүмкүн; жана

• Сиздин макулдугуңуз же талабыңыз боюнча башка тараптарга: Samsung Knox Жекелик сактоо саясатында сүрөттөлгөн төгүү учурларынан тышкары, өзүңүз макулдук бергенде же буйруганда маалыматыңызды үчүнчү тараптар менен бөлүшүүбүз мүмкүн.

УШУЛ SAMSUNG KNOX ЖЕКЕЛИК САКТОО САЯСАТЫНА ЖАҢЫРТУУЛАР

Knox кызматына байланышкан маалыматты топтоп, иштетүү ыкмаларына киргизилген өзгөрүүлөр же тийиштүү мыйзамдардагы өзгөрүүлөр тууралуу ушул Samsung Knox Жекелик сактоо саясатын жаңыртып, кабарлап турушубуз мүмкүн. Документтин акыркы жолу жаңыртылган күнү ушул Samsung Knox Жекелик сактоо саясатынын баш жагында көрсөтүлөт.