Վերջին թարմացում՝ Նոյեմբերի 6, 2020 թվական

Samsung Electronics Co., Ltd.-ում մենք գիտենք, թե որքան կարևոր է գաղտնիությունը մեր հաճախորդների համար: Մենք ստեղծել ենք Knox-ի Գաղտնիության սույն քաղաքականությունը՝ համոզվելու համար, որ Դուք հասկանում եք, թե ինչպես ենք մենք հավաքագրում և օգտագործում Ձեր անձնական տվյալները:

Մեր Գաղտնիության քաղաքականությունը https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy կայքում նաև կիրառվում է Ձեր կողմից Knox-ի օգտագործման դեպքում։ Մեր Գաղտնիության քաղաքականությունը պարունակում է ավելի շատ տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչպես ենք մենք օգտագործում Ձեր տվյալները: Այն նաև պարունակում է տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչպես կապ հաստատել մեզ հետ: Խնդրում ենք կարդալ մեր Գաղտնիության քաղաքականությունը՝ ի հավելումն Samsung Knox-ի սույն Գաղտնիության քաղաքականության: Այնուամենայնիվ, գաղտնիության սույն ծանուցումը միշտ կգերակայի Գաղտնիության քաղաքականությանը՝ կախված նրանից, թե ինչպես ենք մենք օգտագործում Ձեր տեղեկատվությունը Knox-ի համար:

ԻՆՉՊԻՍԻ՞ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՆՔ ՄԵՆՔ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄ:

Samsung Health-ի միջոցով մենք տարբեր ճանապարհներով ստանում և պահպանում ենք Ձեր վերաբերյալ տեղեկատվություն:

Ձեր կողմից Knox-ի օգտագործման մասին տեղեկություններ

Մենք կհավաքագրենք մեր Knox-ի Ձեր կողմից օգտագործման վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ Ձեր սարքերի և այլ միջոցների ծրագրային ապահովման միջոցով: Մենք հավաքագրելու ենք.

• Սարքի և հավելվածի վերաբերյալ տեղեկություններ, ինչպիսիք են` սարքի նույնացուցիչները և այլ եզակի նույնացուցիչներ, սարքի ծրագրակազմի տարբերակը, ՕՀ-ի (OS) տարբերակը, սարքի մոդելները, ծրագրային փաթեթի անվանումը, ծրագրային փաթեթի տարբերակը և հավելվածի հեշ տվյալները:

• Տեղեկատվություն՝ Ձեր Knox-ի օգտագործման մասին, ներառյալ, թե ինչպես, երբ և որքան հաճախ եք օգտագործում Ձեր սարքերը և Knox-ը: Samsung-ի սերվերները կստանան տեղեկատվություն Knox-ի հետ շփվելիս, օրինակ՝ Knox-ի օգտագործման և Knox-ի հետ Ձեր փոխազդեցության վերաբերյալ տեղեկություններ:

• Ձեր առանձին համաձայնությամբ ծրագրային մատյանները նույնականացնում և ախտորոշում են Knox-ի սխալները: Մենք ավելի մանրամասն կբացատրենք առանձին համաձայնության մեջ հավաքագրված և օգտագործված տվյալների տեսակների մասին:

Ձեր թույլտվությամբ հավաքագրման պահին նկարագրված կամ որևէ այլ դեպքերում՝ մենք կարող ենք հավաքել տեղեկություններ Ձեր, Ձեր սարքերի և հավելվածների մասին, ինչպես նաև Ձեր կողմից Knox-ի օգտագործման մասին։

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՆՔ ՄԵՆՔ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ ՁԵՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։

Հավաքագրված տեղեկատվությունը մենք օգտագործում ենք հետևյալ նպատակներով.

• գրանցելու և նույնականացնելու Ձեզ կամ Ձեր սարքը Knox-ի ակտիվացման համար և կառավարելու Knox լիցենզիաները,

• ապահովելու Knox-ի շրջանակը և դրա առանձնահատկություններն ու ծառայությունները,

• Պատասխանելու Knox-ի միջոցով կամ դրա մասին Ձեր խնդրանքներին, հարցումներին և հրահանգներին,

• Վարելու, գնահատելու և բարելավելու մեր գործունեությունը (ներառյալ նոր արտադրանքների մշակումը, մեր արտադրանքների և ծառայությունների բարելավումը և կատարելագործումը, մեր հաղորդակցությունների կառավարումը, մեր պրոդուկտների, հաճախորդների բազայի և ծառայությունների վերլուծությունը, շուկայի ուսումնասիրության անցկացումը, ինչպես նաև տվյալների վերլուծության իրականացումը և հաշվապահական, աուդիտորական և այլ ներքին գործառույթների իրականացումը),

• Վերլուծելու մեր արտադրանքներն ու ծառայությունները, որպեսզի ավելի լավ հասկանանք մեր հաճախորդներին և առաջարկենք հաղորդակցման ամենահամապատասխան ձևերը, ծառայությունները և փորձառությունները,

• Ապահովելու Knox-ի համար ծրագրային ապահովման թարմացումներ, սպասարկման ծառայություն և աջակցություն,

• Համապատասխանելու գործող իրավական պահանջներին, արդյունաբերական համապատասխան ստանդարտներին և մեր քաղաքականությանը և դրանք կիրառելու համար, ներառյալ Samsung Knox-ի սույն Գաղտնիության Քաղաքականությունը և Գաղտնիության քաղաքականությունը,

• Պաշտպանելու Samsung Electronics-ի կամ մեր դուստր ընկերությունների, բիզնես գործընկերների կամ սպառողների իրավունքները, սեփականությունը կամ անվտանգությունը։

Ո՞ՒՄ ՀԵՏ ԵՆՔ ՄԵՆՔ ԿԻՍՈՒՄ ՁԵՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ։

Մեր բիզնեսի ներքին շրջանակներում և հետևյալ կառույցներին մենք կբացահայտենք Ձեր տեղեկությունները, սակայն միայն վերը նշված նպատակների համար։

• Դուստր ձեռնարկություններ․ Samsung Electronics խմբի այլ ընկերություններ, որոնց մենք վերահսկում ենք կամ հանդիսանում դրանց սեփականատերը,

• Բիզնես գործընկերներ․ գործընկերներ, որոնց հետ աշխատում ենք՝ Ձեզ Samsung Knox տրամադրելու նպատակով։ Այս բիզնես գործընկերները վերահսկում և կառավարում են Ձեր անձնական տեղեկությունները,

• Ծառայություններ մատուցողներ․ զգուշորեն ընտրված ընկերություններ, որոնք մեզ համար կամ մեր անունից մատուցում են այնպիսի ծառայություններ, ինչպիսիք են cloud պլատֆորմ տրամադրողները, որոնք մեր անունից պահպանում են տվյալներ: Այս մատակարարները նաև պարտավոր են պաշտպանել Ձեր անձնական տեղեկությունները,

• Այլ կողմեր, երբ դա պահանջում է օրենքը կամ, ըստ անհրաժեշտության, պաշտպանելու Knox-ը, օրինակ՝ կարող է օրենքով, իրավական գործընթացով կամ դատական կարգով անհրաժեշտ լինել, որպեսզի կառավարական մարմինները բացահայտեն Ձեր տեղեկությունները։ Նրանք կարող են նաև պահանջել մեզնից բացահայտել Ձեր տեղեկատվությունը իրավակարգի ապահովման, ազգային անվտանգության, ահաբեկչության դեմ պայքարի նպատակներով կամ այլ խնդիրների առնչությամբ, որոնք կապված են հանրային անվտանգության հետ,

• Կորպորատիվ գործարքների հետ կապված այլ կողմեր․ մենք կարող ենք բացահայտել Ձեր տեղեկատվությունը երրորդ կողմին որպես միավորման կամ փոխանցման, ձեռքբերման կամ վաճառքի մի մաս կամ սնանկության դեպքում և

• Ձեր համաձայնությամբ կամ հայեցողությամբ այլ կողմեր․ Samsung Knox-ի սույն Գաղտնիության քաղաքականության մեջ նկարագրված բացահայտումներից բացի, մենք կարող ենք Ձեր մասին տեղեկատվությունը կիսել երրորդ կողմի հետ, եթե դրա առանձին համաձայնություն եք տվել կամ հայցել այդպիսի համօգտագործում։

SAMSUNG KNOX-Ի ՍՈՒՅՆ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Samsung Knox-ի սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը կարող է թարմացվել՝ տեղեկացնելու Ձեզ փոփոխությունների մասին, թե ինչպես ենք հավաքագրում և մշակում Knox-ում առկա Ձեր տեղեկությունները կամ դրան առնչվող օրենքներում կատարված փոփոխությունները: Փաստաթղթի վերջին թարմացման ամսաթիվը ցուցադրվում է Samsung Knox-ի սույն Գաղտնիության քաղաքականության վերևում: