עדכון אחרון: 6 בנובמבר 2020

אנחנו ב-.Samsung Electronics Co., Ltd, יודעים עד כמה חשובה הפרטיות ללקוחות שלנו. ניסחנו את מדיניות פרטיות זו של KNOX כדי לוודא שאתה מבין כיצד אנו אוספים ומשתמשים במידע האישי שלך.

מדיניות הפרטיות שלנו, הנמצאת בכתובת https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy‎, תקפה גם לשימוש שלך ב-KNOX. מדיניות הפרטיות שלנו מכילה מידע נוסף על אופן השימוש שלנו בנתונים שלך. היא כוללת גם מידע על האופן שבו תוכל ליצור קשר עימנו. אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו בנוסף למדיניות פרטיות זו של Samsung Knox. עם זאת, מדיניות פרטיות זו של Samsung Knox תמיד תגבר על מדיניות הפרטיות בנוגע לאופן השימוש שלנו במידע שלך עבור KNOX.

איזה מידע אנו אוספים?

באמצעות Samsung Knox, אנו מקבלים מידע אודותיך ושומרים אותו בדרכים שונות.

מידע אודות השימוש שלך ב-KNOX

אנו נאסוף מידע אודות שימושך ב-KNOX באמצעות תוכנות הנמצאות על המכשירים שלך התומכים ב-KNOX ודרך אמצעים אחרים. אנו נאסוף את המידע הבא:

• מידע מתוך המכשיר והיישום, כגון מזהי מכשיר ומזהים ייחודיים אחרים, גרסת תוכנת המכשיר, גרסת מערכת ההפעלה, דגם המכשיר, שם חבילת היישום, גרסת חבילת היישום ונתוני ה-hash של היישום.

• מידע על השימוש שלך ב-KNOX כולל כיצד, מתי ובאיזו תדירות אתה משתמש במכשירים שלך וב-KNOX. השרתים של Samsung יקבלו מידע כאשר אתה מקיים אינטראקציה עם KNOX, כגון מידע על השימוש שלך ב-KNOX ועל האינטראקציות שלך עם KNOX.

• בהסכמה נפרדת שלך, יומני היישום לזיהוי ואבחון שגיאות עם KNOX. אנו נסביר בפירוט רב יותר על סוגי הנתונים שייאספו ושייעשה בהם שימוש בהסכמה הנפרדת.

אנו עשויים לאסוף פרטים אחרים אודותיך, אודות המכשירים והיישומים שלך ואודות השימוש שלך ב-KNOX בדרכים שאנו מתארים בפניך בעת האיסוף, או בדרכים אחרות שעבורן נבקש את הסכמתך.

כיצד אנו משתמשים במידע שלך?

אנו משתמשים במידע שאנו אוספים למטרות הבאות:

• רישום ואימות שלך או של המכשיר שלך עבור הפעלת KNOX ועבור ניהול הרישיונות של KNOX;

• לספק את מסגרת העבודה של KNOX ואת התכונות והשירותים שלה;

• להשיב לבקשות, לשאלות ולהוראות שלך אודות KNOX ולאלו שאתה שולח דרך היישום;

• להפעיל, להעריך ולשפר את עסקינו (כולל פיתוח מוצרים חדשים; שדרוג ושיפור המוצרים והשירותים שלנו; ניהול התקשורת שלנו; ניתוח המוצרים, בסיס הלקוחות והשירותים שלנו; ביצוע מחקר שוק, ביצוע ניתוח נתונים, ביצוע חשבונאות, ביקורת ופונקציות פנימיות אחרות);

• לנתח את המוצרים והשירותים שלנו על מנת לעזור לנו להבין טוב יותר את הלקוחות שלנו, בכדי להציע לך את התקשורת, השירותים והחוויות הרלוונטיים ביותר;

• לספק עדכוני תוכנה, שירותי תחזוקה ותמיכה עבור KNOX;

• לציית לדרישות משפטיות חלות, לתקנים תעשייתיים רלוונטיים ולמדיניות שלנו, כולל מדיניות פרטיות זו של Samsung Knox ומדיניות הפרטיות, ולאכוף אותם;

• להגן על הזכויות, הנכסים או הבטיחות של Samsung Electronics, או של כל אחד מהסניפים, השותפים העסקיים או הלקוחות שלנו.

עם מי אנו משתפים את המידע שלך?

אנו נחשוף את המידע שלך באופן פנימי בתוך החברה שלנו ובקרב הגורמים הבאים, אך רק עבור המטרות המפורטות לעיל.

• חברות מסונפות: חברות אחרות בקבוצת Samsung Electronics הנמצאות בשליטתנו או בבעלותנו;

• שותפים עסקיים: שותפים שאנו עובדים איתם יחד כדי לספק לך את Samsung Knox. שותפים עסקיים אלה שולטים במידע האישי שלך ומנהלים אותו;

• ספקי שירות: חברות שנבחרו בקפידה המספקות שירותים עבורנו או בשמנו, כגון ספקי שירותי פלטפורמת ענן המחזיקים בנתונים בעבורנו. ספקים אלה גם מחויבים להגן על המידע שלך;

• גורמים אחרים, בהתאם לדרישות החוק או לצורך הגנה על KNOX: למשל, ייתכן שיהיה צורך לחשוף את המידע שלך לפי חוק, הליך משפטי או צו בית משפט מטעם רשויות ממשל. ייתכן שגורמים אלה גם יבקשו מאיתנו את המידע שלך למטרות של אכיפת חוק, ביטחון לאומי, סיכול טרור או נושאים אחרים הקשורים לביטחון הציבור;

• גורמים אחרים בהקשר לעסקאות תאגידיות: ייתכן שנחשוף את המידע שלך בפני צד שלישי במסגרת מיזוג או העברה, רכישה או מכירה, או במקרה של פשיטת רגל; וכן

• גורמים אחרים, בכפוף להסכמתך או להוראתך: בנוסף לסוגי החשיפה שמתוארים במדיניות פרטיות זו של Samsung Knox, אנו עשויים לשתף מידע אודותיך עם גורמי צד שלישי כאשר אתה מסכים לכך בנפרד או כאשר אתה מבקש לבצע את השיתוף.

עדכונים למדיניות פרטיות זו של SAMSUNG KNOX

אנו עשויים לעדכן את מדיניות פרטיות זו של Samsung Knox כדי ליידע אותך על שינויים באופן שבו אנו אוספים ומעבדים את המידע שלך במסגרת KNOX או על שינויים בחוקים רלוונטיים. התאריך בו עודכן המסמך לאחרונה מוצג בתחילת מדיניות פרטיות זו של Samsung Knox.