Son yenilənmə: 6 noyabr 2020-ci il

Samsung Electronics Co., Ltd. olaraq biz məxfiliyin müştərilərimiz üçün nə qədər vacib olduğunu anlayırıq. Şəxsi məlumatlarınızı necə topladığımız və onlardan necə istifadə etdiyimiz barədə anlayışınızın olması üçün bu Knox Məxfilik Siyasətini yaratmışıq.

Həmçinin https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy səhifəsində olan Məxfilik Siyasətimiz də Knox xidmətindən istifadənizə şamil edilir. Məxfilik Siyasətində məlumatlarınızdan istifadə qaydası barədə daha ətraflı bəhs edilir. Orada, həmçinin bizimlə necə əlaqə saxlaya biləcəyiniz barədə məlumat yer alır. Bu Samsung Knox Məxfilik Siyasəti ilə yanaşı, Məxfilik Siyasətimizi də oxuyun. Bununla belə, məlumatlarınızı Knox üçün necə istifadə etdiyimiz ilə bağlı məsələlərdə Samsung Knox Məxfilik Siyasəti hər zaman Məxfilik Siyasətindən üstün tutulur.

HANSI MƏLUMATLARI TOPLAYIRIQ?

Samsung Knox vasitəsilə haqqınızdakı məlumatları müxtəlif üsullarla toplayır və saxlayırıq.

Knox xidmətindən istifadəniz barədə məlumat

Knox dəstəkli cihazlarınızdakı proqram təminatı və başqa vasitələrlə Knox xidmətindən istifadəniz barədə məlumatı əldə edir və saxlayırıq. Topladığımız məlumatlar:

• Cihaz identifikatoru və digər unikal identifikatorlar, cihazın proqram təminatı versiyası, ƏS versiyası, cihaz modelləri, proqram paketi adı, proqram paketi versiyası və proqramın heş verilənləri kimi cihaz və proqram məlumatları.

• Cihazlardan və Knox xidmətindən necə, nə vaxt və hansı tezliklə istifadə etdiyiniz barədə məlumatlar daxil olmaqla Knox xidmətindən istifadə barədə məlumatlar. Samsung-un serverləri siz Knox xidməti ilə qarşılıqlı əlaqə yaradan zaman Knox xidmətindən istifadə və Knox xidməti ilə qarşılıqlı əlaqələriniz kimi məlumatları əldə edəcək.

• Ayrıca razılığınız əsasında Knox ilə bağlı xətaları müəyyən və təyin etmək üçün proqram jurnalları. Ayrıca razılıqda toplanılan və istifadə olunan verilənlərin növləri barədə daha ətraflı məlumat verəcəyik.

Biz, həmçinin məlumatı topladığımız vaxt sizə təsvir etdiyimiz şəkildə və ya digər yollarla, razılığınız əsasında haqqınızda, cihazlarınız və proqramlarınız, Knox xidmətindən istifadəniz haqqında digər məlumatları toplaya bilərik.

MƏLUMATLARINIZDAN NECƏ İSTİFADƏ EDİRİK?

Toplanmış məlumatlardan aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə edirik:

• sizi və cihazınızı Knox aktivasiyası üçün qeydiyyatdan keçirmək və təsdiq etmək, eləcə də Knox lisenziyalarını idarə etmək;

• Knox platformasını, eləcə də onun funksiyaları və xidmətlərini təqdim etmək;

• Knox vasitəsilə və onun haqqında təqdim etdiyiniz sorğu, sual və təlimatlarınıza cavab vermək;

• biznes fəaliyyətimizi idarə etmək, qiymətləndirmək və təkmilləşdirmək (yeni məhsulların işlənib-hazırlanması, məhsul və xidmətlərimizin gücləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi; kommunikasiyalarımızın idarə olunması; məhsul, müştəri bazası və xidmətlərimizin təhlil olunması; bazar araşdırmasının aparılması; məlumatların təhlili; uçot, audit və digər daxili funksiyaların həyata keçirilməsi daxil olmaqla);

• sizə ən uyğun materialları, xidmətləri və təcrübəni təklif edə bilmək üçün, müştərilərimizi daha yaxşı anlamaq məqsədilə məhsullarımızı və xidmətlərimizi təhlil etmək;

• Knox üçün proqram yeniləmələri, texniki xidmət və dəstək təqdim etmək;

• bu Samsung Knox Məxfilik Siyasəti və Məxfilik Siyasəti daxil olmaqla, müvafiq hüquqi tələbləri, sahəyə aid standartları və siyasətlərimizi icra etmək;

• Samsung Electronics, yaxud hər hansı törəmə şirkətimizin, biznes tərəfdaşlarımızın, yaxud müştərilərimizin hüquqlarını, mülkiyyətini və ya təhlükəsizliyini qorumaq.

BİZ MƏLUMATINIZI KİMİNLƏ PAYLAŞIRIQ?

Məlumatlarınızı yalnız yuxarıda qeyd edilən məqsədlərlə fəaliyyətimiz çərçivəsində daxili istifadə üçün və aşağıdakı müəssisələrə açıqlayacağıq.

• Törəmə şirkətlər: nəzarət etdiyimiz yaxud bizə məxsus olan digər Samsung Electronics Group şirkətləri;

• Biznes tərəfdaşları: sizə Samsung Knox xidmətini təqdim etmək çün birgə çalışdığımız tərəfdaşlar. Bu biznes tərəfdaşları şəxsi məlumatınızı nəzarətdə saxlayır və idarə edirlər;

• Xidmət təchizatçıları: bizim adımızdan verilənləri saxlayan bulud platforması təchizatçıları kimi bizim üçün və ya bizim adımızdan xidmətlər göstərən, diqqətlə seçilmiş şirkətlər. Bu təchizatçılar da məlumatlarınızı qorumağı öhdələrinə götürürlər;

• Qanunla tələb olunan və ya Knox xidmətini qorumaq üçün zəruri olan hallarda digər tərəflər: məsələn, qanun, məhkəmə prosesi və ya dövlət orqanları tərəfindən təqdim edilən məhkəmə qərarı ilə məlumatlarınızın açıqlanması zəruri ola bilər. Onlar sizin məlumatlarınızı, həmçinin qanunun icrası, milli təhlükəsizlik, terrorizm ilə mübarizə, yaxud dövlət təhlükəsizliyinə aid olan digər məqsədlər üçün bizdən tələb edə bilərlər;

• Korporativ tranzaksiyalar ilə əlaqədar digər tərəflər: biz məlumatlarınızı birləşmə və ya ötürülmə, əldə etmə və ya satış prosesinin bir hissəsi kimi, yaxud müflislik baş verdiyi halda üçüncü tərəfə açıqlaya bilərik; və

• Sizin razılığınızla və ya göstərişinizlə digər tərəflər: bu Samsung Knox Məxfilik Siyasətində təsvir olunan açıqlamalara əlavə olaraq, sizin haqqınızda olan məlumatları, ayrıca razılıq verdiyiniz zaman yaxud bu cür paylaşmanı özünüz istədiyiniz halda üçüncü tərəflərlə paylaşa bilərik.

BU SAMSUNG KNOX MƏXFİLİK SİYASƏTİNİN YENİLƏNMƏSİ

Bu Samsung Knox Məxfilik Siyasəti Knox xidmətində məlumatlarınızı toplama və emal etmə qaydalarımızda və ya müvafiq qanunlarda dəyişikliklər barədə sizi məlumatlandırmaq üçün yenilənə bilər. Sənədin son yenilənmə tarixi bu Samsung Knox Məxfilik Siyasətinin yuxarı hissəsində göstərilib.