Zadnja posodobitev: 6. november 2020

V podjetju Samsung Electronics Co., Ltd. se zavedamo, kako pomembna je zasebnost naših strank. Podjetje Samsung je upravljavec podatkov za storitev Knox. Pravilnik o zasebnosti za Samsung Knox smo pripravili zato, da boste razumeli, kako zbiramo in uporabljamo vaše osebne podatke.

Pravilnik o zasebnosti podjetja Samsung na naslovu https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy velja tudi za uporabo storitve Knox. Pravilnik o zasebnosti podjetja Samsung vsebuje več informacij o tem, kako uporabljamo vaše podatke. Vključuje tudi informacije o vaših pravicah in kako nas kontaktirati. Prosimo vas, da poleg Pravilnika o zasebnosti za Samsung Knox preberete tudi Pravilnik o zasebnosti podjetja Samsung. Pravilnik o zasebnosti za Samsung Knox bo glede uporabe vaših podatkov za storitev Knox vedno prevladal nad Pravilnikom o zasebnosti podjetja Samsung.

KATERE PODATKE ZBIRAMO?

Podjetje Samsung na različne načine pridobiva in vzdržuje podatke o vas preko storitve Knox.

Informacije o vaši uporabi storitve Knox

Informacije o vaši uporabi storitve Knox bomo zbirali prek programske opreme na vaših napravah in na druge načine. Zberejo se naslednji podatki:

• Podatki o napravah in aplikacijah, kot so identifikatorji naprav in drugi enolični identifikatorji, različica vdelane programske opreme, različica operacijskega sistema, modeli naprav, ime paketa aplikacije, različica paketa aplikacij in razpršeni podatki o aplikaciji.

• Podatki o vaši uporabi storitve Knox, vključno s podatki o tem, kako, kdaj in kako pogosto uporabljate svoje naprave in storitev Knox. Strežniki podjetja Samsung bodo med interakcijo s storitvijo Knox prejemali podatke, na primer podatke o vaši uporabi storitve Knox in vaših interakcijah s storitvijo Knox.

• Z vašim ločenim soglasjem, dnevniki aplikacij za prepoznavanje in diagnosticiranje napak storitve Knox. V ločenem soglasju podrobneje razložimo vrste podatkov, ki se zbirajo in uporabljajo.

Prav tako lahko druge podatke o vas, vaših napravah in aplikacijah ter vaši uporabi storitve Knox zbiramo na načine, ki vam jih opisujemo v času zbiranja ali kako drugače z vašim soglasjem.

Uporabljamo lahko storitve analitike tretjih strank, kot je Google Analytics. Pridobljene podatke lahko razkrijemo ponudnikom in drugim ustreznim tretjim strankam, oziroma jih ti neposredno zberejo sami, in uporabijo na primer za oceno vaše uporabe Knoxa in pomoč pri upravljanju Knoxa. Če želite izvedeti več o storitvi Google Analytics, obiščite https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

KAKO UPORABLJAMO VAŠE PODATKE?

Zbrane podatke uporabljamo za naslednje namene:

• za registracijo in preverjanje pristnosti vas ali vaše naprave za aktiviranje in upravljanje licenc za storitev Knox;

• za zagotavljanje storitve Knox ogrodja ter njegovih funkcij in storitev;

• za odgovarjanje na vaše zahteve, poizvedbe in navodila prek storitve ali o storitvi Knox;

• za delovanje, vrednotenje in izboljševanje našega poslovanja (vključno z razvojem novih izdelkov, dodelovanjem in izboljševanjem naših izdelkov in storitev, upravljanjem naših komunikacij, analizo naših izdelkov, baze strank in storitev; izvajanjem tržnih raziskav, analizo podatkov ter opravljanjem računovodskih, revizijskih in drugih notranjih funkcij);

• za analizo naših izdelkov in storitev, da bi lažje razumeli naše stranke in vam ponudili najpomembnejše komunikacije, storitve in izkušnje;

• za zagotavljanje posodobitev programske opreme, vzdrževalnih storitev in podpore za storitev Knox;

• za izpolnjevanje in izvrševanje veljavnih zakonskih zahtev, ustreznih industrijskih standardov in naših pravilnikov, vključno s tem Pravilnikom o zasebnosti za storitev Samsung Knox in Pravilnikom zasebnosti podjetja Samsung;

• za zaščito pravic, lastnine ali varnosti podjetja Samsung Electronics ali katerega koli od naših povezanih podjetij, poslovnih partnerjev ali strank.

Podjetje Samsung osebne podatke obdeluje za zgoraj opisane namene. Pravna podlaga podjetja Samsung za obdelavo osebnih podatkov je opisana spodaj:

Izpolnitev naše obljube (izpolnitev pogodbe); GDPR, člen 6(1)(b)

• registracija in preverjanje pristnosti vas ali vaše naprave za aktivacijo storitve Knox; in

• zagotavljanje storitve Knox, vključno z upravljanjem licenc za Knox

Spodbujanje naših poslovnih interesov (legitimni interesi); GDPR, člen 6(1)(f)

• odzivanje na vaše zahteve, poizvedbe in navodila;

• delovanje, vrednotenje, analiziranje in izboljšanje storitve Knox in našega poslovanja;

• ohranjanje ustreznih varnostnih ukrepov; in

• zaščita pred odgovornostjo, vključno z upoštevanjem panožnih standardov in uveljavljanjem naših pravilnikov.

Upoštevanje zakonodaje, regulativnih obveznosti in pravnih postopkov; GDPR, člen 6(1)(c)

• Upoštevanje veljavnih zakonov in predpisov ter sodnih odredb.

Z vašim soglasjem; GDPR, člen 6(1)(a)

• Zbiranje in obdelava dnevnikov aplikacij za prepoznavanje in diagnosticiranje napak.

S KOM DELIMO VAŠE PODATKE?

Vaše podatke bomo razkrili znotraj podjetja in naslednjim subjektom, vendar le za zgoraj opisane namene.

• Pridružena podjetja: druga podjetja Skupine Samsung Electronics, ki jih nadziramo ali so v naši lasti.

• Ponudniki storitev: skrbno izbrana podjetja, ki nudijo storitve za nas ali v našem imenu, na primer ponudniki platform v oblaku, ki hranijo podatke v našem imenu. Ti ponudniki so prav tako zavezani k varovanju vaših podatkov.

• Druge stranke, kadar to zahteva zakon ali če je to potrebno za zaščito storitve Knox: na primer po zakonu, pravnem postopku ali sodnem nalogu vladnih organov bodo morda morali razkriti vaše podatke. Vaše podatke lahko od nas zahtevajo tudi za namene kazenskega pregona, nacionalne varnosti, protiterorizma ali drugih vprašanj, povezanih z javno varnostjo.

• Druge stranke v zvezi s korporacijskimi transakcijami: vaše podatke lahko razkrijemo tretji osebi v okviru združitve ali prenosa, prevzema ali prodaje ali v primeru stečaja.

• Druge stranke z vašim soglasjem ali po vaših navodilih: poleg razkritij, opisanih v Pravilniku o zasebnosti Samsung Knox, lahko podatke o vas delimo tudi s tretjimi osebami, če ločeno odobrite ali zahtevate takšno skupno rabo.

KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE PODATKE IN KAM GREDO?

Kako dolgo bodo vaši podatki hranjeni, je odvisno od pravne podlage, na kateri sloni obdelava vaših podatkov. Za podatke, ki jih obdelujemo za izvedbo pogodbe z vami, je na primer zahtevano, da jih hranimo ves čas, ko uporabljate storitev Knox. Dokler ste aktivni uporabnik storitve Knox, bomo te podatke hranili in obdelovali. V to kategorijo spadajo podatki, kot so podatki o vašem računu, podatki o napravi in identifikatorji.

Podatki, ki jih obdelujemo za promocijo vaših poslovnih interesov, na primer uporaba storitve Knox, se hranijo le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere smo jih zbrali. Te podatke lahko npr. zbiramo za namene analize, na podlagi katere lahko izboljšujemo storitev Knox, oz. jih obdelujemo za vodenje evidence vprašanj, ki ste nam jih poslali preko ali o storitvi Knox, ter tako izboljšujemo storitve za stranke.

Poleg tega lahko obdelujemo tudi vaše podatke, ki temeljijo na vašem soglasju. Če umaknete soglasje, bomo ustavili obdelavo podatkov, ki temeljijo na vašem soglasju, vendar to ne bo vplivalo na obdelavo podatkov, zbranih pred preklicem soglasja, dokler ne bodo doseženi nameni, za katere so bili ti podatki zbrani.

Čeprav nameravamo vaše podatke hraniti za zgoraj navedeno obdobje, se vaši podatki lahko obdelujejo dlje na podlagi veljavne zakonodaje. Če na primer določen statut zahteva določen del podatkov, jih upoštevamo in hranimo, dokler ne poteče zahtevano obdobje hrambe.

Za vaše podatke bodo v času trajanja hrambe pri nas vedno veljali ustrezni zaščitni ukrepi.

Vaša uporaba storitve Knox bo vključevala prenos, shranjevanje in obdelavo vaših osebnih podatkov v drugih državah; te države lahko med drugim vključujejo države v Evropskem gospodarskem prostoru, Filipine, Brazilijo, ZDA, Kanado in Republiko Korejo. Za vse mednarodne prenose podatkov veljajo pravne zahteve, s katerimi se zagotavlja varna obdelava vaših podatkov, kot jo lahko pričakujete.

POSODOBITVE PRAVILNIKA O ZASEBNOSTI SAMSUNG KNOX

Pravilnik o zasebnosti Samsung Knox lahko posodobimo, da vas seznanimo s spremembami v načinu zbiranja in obdelave vaših podatkov v storitvi Knox ali spremembami povezane zakonodaje. Datum zadnje posodobitve dokumenta je prikazan na vrhu Pravilnika o zasebnosti Samsung Knox.