Ultima actualizare: 6 noiembrie 2020

Samsung Electronics Co., Ltd. acordă o deosebită atenție confidențialității clienților săi. Samsung este operator de date pentru Samsung Knox. Am elaborat prezenta Politică de confidențialitate Samsung Knox pentru a ne asigura că înțelegeți cum colectăm și utilizăm informațiile dvs. cu caracter personal.

Politica noastră de confidențialitate de la https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy se aplică, de asemenea, utilizării de către dvs. a Knox. Politica noastră de confidențialitate include mai multe informații despre modul în care utilizăm datele dvs. Aceasta include, de asemenea, informații despre drepturile dvs. și despre modul în care ne puteți contacta. Vă rugăm să citiți Politica noastră de confidențialitate împreună cu această Politică de confidențialitate Samsung Knox. Totuși, această Politică de confidențialitate va prevala întotdeauna asupra Politicii de confidențialitate în legătură cu modul în care utilizăm informațiile dvs. pentru Samsung Knox.

CE INFORMAȚII COLECTĂM?

Prin intermediul Knox, Samsung obține și păstrează informații despre dvs. în diferite moduri.

Informații privind utilizarea de către dvs. a Knox

Vom colecta informații despre utilizarea de către dvs. a Samsung Knox, prin intermediul software-ului de pe dispozitivele dvs. și prin alte metode. Vom colecta:

• Informații despre dispozitiv și aplicație, cum ar fi identificatorii dispozitivului și alți identificatori unici, versiunea software-ului dispozitivului, versiunea sistemului de operare, modelele de dispozitive, numele pachetului de aplicații, versiunea pachetului de aplicații și datele hash ale aplicației.

• Informații despre utilizarea de către dvs. a Knox, inclusiv cum, când și cât de des utilizați dispozitivele și Knox. Serverele Samsung vor primi informații atunci când interacționați cu Knox, cum ar fi informații despre utilizarea de către dvs. a Knox și interacțiunile dvs. cu Knox.

• Cu consimțământul dvs. separat, jurnalele de aplicații pentru a identifica și diagnostica erorile legate de Knox. Vă vom explica mai detaliat tipurile de date colectate și utilizate pe baza consimțământului separat.

De asemenea, putem colecta alte informații despre dvs., dispozitivele și aplicațiile dvs., precum și utilizarea de către dvs. a Knox în modalitățile descrise la momentul colectării sau în alt mod pe baza consimțământului dvs.

Putem utiliza servicii de analiză externe, cum ar fi Google Analytics. Informațiile pe care le obținem pot fi divulgate către sau colectate direct de acești furnizori sau alți terți relevanți care utilizează informațiile, de exemplu pentru a evalua utilizarea de către dvs. a serviciului Knox și pentru a ajuta la administrarea acestuia. Pentru a afla mai multe despre Google Analytics, vă rugăm să vizitați https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

CUM UTILIZĂM INFORMAȚIILE DVS.?

Utilizăm informațiile pe care le colectăm în următoarele scopuri:

• pentru a va înregistra şi a vă autentifica pe dvs. sau dispozitivul dvs. pentru activarea Knox şi gestionarea licenţelor Knox;

• pentru a furniza cadrul Knox şi caracteristicile şi serviciile acestuia;

• pentru a răspunde solicitărilor, întrebărilor și instrucțiunilor dvs. transmise prin intermediul sau despre Knox;

• pentru a executa, evalua și îmbunătăți activitatea noastră comercială (inclusiv dezvoltarea de noi produse, extinderea și îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre; gestionarea comunicațiilor noastre; analizarea produselor, serviciilor și bazei noastre de clienți; efectuarea unor studii de piață; analizarea datelor; și îndeplinirea funcțiilor de contabilitate, audit și a altor funcții interne);

• pentru a analiza produsele și serviciile noastre, cu scopul de a ne ajuta să ne înțelegem mai bine clienții, pentru a vă putea oferi cele mai relevante comunicări, servicii și experiențe;

• pentru a oferi actualizări de software, servicii de întreținere și asistență pentru Knox;

• pentru a respecta și pune în aplicare cerințele legale aplicabile, standardele industriale relevante și politicile noastre, inclusiv prezenta Politică de confidențialitate Samsung Knox și Politica de confidențialitate;

• pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța Samsung Electronics sau ale oricăreia dintre filialele, partenerii de afaceri sau clienții noștri.

Samsung prelucrează informațiile cu caracter personal în scopurile descrise anterior. Temeiul juridic în baza căruia Samsung prelucrează informații cu caracter personal este descris mai jos:

Respectarea angajamentului nostru față de dvs. (executarea contractului); Articolul 6(1)(b) din RGPD

• Înregistrarea și autentificarea dvs. sau a dispozitivului dvs. pentru activarea Knox; și

• Furnizarea către dvs. a serviciului Knox, inclusiv gestionarea licenţelor Knox.

Promovarea intereselor noastre comerciale (interese legitime); Articolul 6(1)(f) din RGPD

• Pentru a răspunde solicitărilor, întrebărilor și instrucțiunilor dvs.;

• Exploatarea, evaluarea și îmbunătățirea Samsung Knox și ale activității noastre comerciale;

• Menținerea unor măsuri de securitate corespunzătoare; și

• Protejarea companiei Samsung împotriva răspunderii, inclusiv respectarea standardelor industriale și implementarea politicilor noastre.

Respectarea legii, a obligațiilor de reglementare și a procedurilor judiciare; Articolul 6(1)(c) din RGPD

• Respectarea statutelor, a reglementărilor și a ordinelor judecătorești aplicabile.

Cu consimțământul dvs.; Articolul 6(1)(a) din RGPD

• Colectarea și procesarea jurnalelor de aplicații pentru a identifica și diagnostica erorile.

CU CINE PARTAJĂM INFORMAȚIILE DVS.?

Vom divulga informațiile dvs. la nivel intern în cadrul departamentelor noastre și către următoarele entități, însă numai în scopurile descrise mai sus.

• Afiliați: alte companii membre ale Grupului Samsung Electronics pe care le controlăm sau le deținem;

• Furnizori de servicii: companii atent selectate care oferă servicii pentru sau în numele nostru, cum ar fi furnizorii de platforme de servicii cloud care păstrează datele în numele nostru. Acești furnizori s-au angajat, la rândul lor, să vă protejeze informațiile;

• Alte entități, dacă acest lucru este solicitat prin lege sau astfel cum este necesar pentru protejarea Samsung Knox: de exemplu, poate fi necesar conform legii, procedurilor judiciare sau în baza unui ordin judecătoresc emis de autoritățile guvernamentale să fie divulgate informațiile dvs. De asemenea, acestea ne pot solicita informațiile dvs. în scopul aplicării legii, în scopuri de securitate națională, pentru combaterea terorismului sau pentru alte scopuri legate de securitatea publică;

• Alte entități, în legătură cu operațiuni corporative: putem divulga informațiile dvs. unui terț, ca parte a unei fuziuni, transfer, achiziții sau vânzări, sau în cazul falimentului; și

• Alte entități, cu consimțământul sau conform îndrumărilor dvs.: pe lângă divulgările descrise în prezenta Politică de confidențialitate Samsung Knox, putem partaja informațiile care vă privesc cu terții, în momentul în care consimțiți la aceasta în mod separat sau când solicitați o astfel de partajare.

CÂT TIMP PĂSTRĂM INFORMAȚIILE DVS. ȘI UNDE AJUNG ACESTEA?

Durata pe parcursul căreia vor fi păstrate datele dvs. depinde de temeiul juridic în baza căruia au fost prelucrate datele dvs. De exemplu, datele pe care le prelucrăm pentru a executa contractul cu dvs. ne impun să păstrăm datele pe tot parcursul perioadei în care dvs. utilizați Samsung Knox. Câtă vreme sunteți un utilizator activ al Samsung Knox, vom păstra și prelucra aceste date. Date precum informațiile contului dvs. și informațiile despre dispozitive și datele de identificare se încadrează în această categorie.

Datele pe care le prelucrăm pentru a ne promova interesele comerciale, cum ar fi utilizarea de către dvs. a Samsung Knox, sunt păstrate doar câtă vreme sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate. De exemplu, aceste date pot fi colectate pentru realizarea de analize, astfel încât noi să putem dezvolta îmbunătățiri ale serviciului Knox sau putem prelucra datele pentru a păstra o evidență a solicitărilor de informații pe care le faceți dvs. prin intermediul sau despre Samsung Knox pentru a îmbunătăți experiența dvs. cu serviciul de asistență pentru clienți.

În plus, putem prelucra datele care vă aparțin pe baza consimțământului dvs. Dacă vă retrageți consimțământul, vom înceta prelucrarea datelor care se bazează pe consimțământul dvs., dar acest lucru nu va avea un impact asupra prelucrării datelor colectate înainte de retragere, până la atingerea scopurilor pentru care au fost colectate aceste date.

Vă rugăm să rețineți că, deși intenționăm să păstrăm datele dvs. pe perioada de timp descrisă mai sus, datele dvs. pot fi prelucrate pe o perioadă mai lungă potrivit legislației aplicabile. De exemplu, dacă un statut anume prevede să solicităm anumite date, ne vom conforma și vom păstra datele respective până în momentul în care expiră perioada de păstrare impusă.

Câtă vreme datele dvs. sunt păstrate de noi, acestea vor face întotdeauna obiectul unor garanții corespunzătoare.

Utilizarea de către dvs. a Samsung Knox va implica transferul, stocarea și prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal în alte țări; aceste țări includ, fără limitare, țări din Spațiul Economic European, Filipine, Statele Unite, Canada și Republica Coreea. Toate transferurile internaționale de date se supun cerințelor legale pentru a asigura că informațiile dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în siguranță și conform așteptărilor.

ACTUALIZĂRI ALE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE SAMSUNG KNOX

Această Politică de confidențialitate poate fi actualizată pentru a vă informa cu privire la modificările modului în care colectăm și prelucrăm informațiile dvs. în Samsung Knox sau cu privire la modificările legilor aplicabile. Data cea mai recentă la care documentul a fost actualizat este afișată în partea de sus a prezentei Politici de confidențialitate Samsung Knox.