Voor het laatst bijgewerkt op: 6 november 2020

Wij weten bij Samsung Electronics Co., Ltd. hoe belangrijk privacy voor onze klanten is. Samsung is de verwerkingsverantwoordelijke voor Knox. Wij hebben dit Privacybeleid van Samsung Knox opgesteld om ervoor te zorgen dat u begrijpt hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken.

Ons Privacybeleid op https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy is ook van toepassing op uw gebruik van Knox. Ons Privacybeleid bevat meer informatie over hoe wij uw gegevens gebruiken. Het bevat ook informatie over uw rechten en hoe u contact met ons kunt opnemen. Lees ons Privacybeleid als aanvulling op dit Privacybeleid van Samsung Knox. Wanneer het gaat om de manier waarop wij uw informatie gebruiken voor Knox heeft het Privacybeleid van Samsung Knox echter altijd voorrang op het Privacybeleid.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Via Knox verkrijgt en bewaart Samsung op verschillende manieren informatie over u.

Informatie over uw gebruik van Knox

We verzamelen informatie over uw gebruik van Knox via software op uw apparaten en op andere manieren. Wij verzamelen het volgende:

• Informatie over het apparaat en apps, zoals apparaat-ID’s en andere unieke ID’s, versie van de apparaatsoftware, versie van het besturingssysteem, model van het apparaat, naam van het applicatiepakket, versie van het applicatiepakket en hashgegevens van de applicatie.

• Informatie over uw gebruik van Knox, inclusief op welke manier, wanneer en hoe vaak u gebruik maakt van Knox en van uw apparaten. De servers van Samsung ontvangen informatie zodra u gebruik maakt van Knox, zoals informatie over uw gebruik van Knox en uw interacties met Knox.

• Met uw afzonderlijke toestemming, logbestanden van de applicatie om fouten in Knox te identificeren en te diagnosticeren. We zullen in de afzonderlijke toestemming dieper ingaan op de soorten gegevens die worden verzameld en gebruikt.

We kunnen ook andere informatie over u, uw apparaten en apps verzamelen, evenals over uw gebruik van Knox, op manieren die wij aan u kenbaar zullen maken op het moment van verzameling of anderszins met uw instemming.

We kunnen gebruik maken van analyseservices van derden, zoals Google Analytics. De informatie die we verkrijgen, kan worden bekendgemaakt aan of rechtstreeks worden verzameld door deze providers en andere relevante derden die de informatie bijvoorbeeld gebruiken om uw gebruik van Knox te evalueren, en om te helpen bij het beheer van Knox. Ga voor meer informatie over Google Analytics naar https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

HOE GEBRUIKEN WE UW INFORMATIE?

We gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

• registreren en verifiëren van u of uw apparaat voor de activatie van Knox en het beheer van Knox-licenties;

• leveren van het Knox-framework en de bijbehorende functies en diensten;

• antwoorden op uw verzoeken, vragen en instructies die u via of met betrekking tot Knox doet;

• uitvoeren, evalueren en verbeteren van onze bedrijfsactiviteiten (onder andere door de ontwikkeling van nieuwe producten; uitbreiding en verbetering van onze producten en de services; beheer van onze communicatie; analyse van onze producten, ons klantenbestand en de services; uitvoering van marktonderzoek; verrichting van gegevensanalyse; het bijhouden van de administratie en de uitvoering van boekhoudkundige controles en andere interne functies);

• analyseren van onze producten en diensten om ons te helpen onze klanten beter te begrijpen en u de meest relevante communicatie, diensten en ervaringen aan te bieden;

• bieden van software-updates, onderhoudsdiensten en ondersteuning voor Knox;

• naleven en handhaven van de toepasselijke wettelijke vereisten, relevante industrienormen en onze beleidsregels, met inbegrip van dit Privacybeleid van Samsung Knox en het Privacybeleid;

• beschermen van de rechten, eigendommen of veiligheid van Samsung Electronics of een van onze gelieerde ondernemingen, zakelijke partners of klanten.

Samsung verwerkt persoonlijke informatie voor de hierboven beschreven doeleinden. De wettelijke basis van Samsung om persoonlijke informatie te verwerken wordt hieronder beschreven:

Om onze belofte aan u na te komen (uitvoering van de overeenkomst); AVG artikel 6, lid 1, onder b)

• registreren en verifiëren van u of uw apparaat voor de activatie van Knox; en

• u voorzien van Knox, inclusief beheren van Knox-licenties.

Om onze zakelijke belangen te behartigen (legitieme belangen); AVG artikel 6, lid 1, onder f)

• reageren op uw verzoeken, instructies en vragen;

• exploiteren, evalueren, analyseren en verbeteren van Knox en ons bedrijf;

• handhaven van adequate veiligheidsmaatregelen; en

• beschermen tegen aansprakelijkheid, met inbegrip van de naleving van de industrienormen en het handhaven van onze beleidsregels.

Om te voldoen aan de wet, wettelijke verplichtingen en juridische processen; AVG artikel 6, lid 1, onder c)

• voldoen aan de toepasselijke statuten en regelgeving en gerechtelijke bevelen.

Met uw toestemming; AVG artikel 6, lid 1, onder a)

• verzamelen en verwerken van logbestanden van de applicatie om fouten te identificeren en te diagnosticeren.

MET WIE DELEN WIJ UW INFORMATIE?

We geven uw informatie intern door binnen ons bedrijf en aan de volgende entiteiten, maar uitsluitend voor de hierboven beschreven doelen.

• Filialen: overige bedrijven van de Samsung Electronics Groep die wij aansturen of bezitten;

• Serviceproviders: zorgvuldig geselecteerde bedrijven die diensten verlenen voor of namens ons, zoals leveranciers van cloudplatforms die namens ons gegevens bijhouden. Deze providers zorgen ook voor de bescherming van uw informatie;

• Overige partijen wanneer wettelijk vereist of voor zover noodzakelijk om Knox te beschermen: zo kan het nodig zijn volgens een wet, juridisch proces of gerechtelijk bevel van overheidsautoriteiten om uw informatie vrij te geven. Ook kunnen zij ons om uw informatie verzoeken in verband met wetshandhaving, nationale veiligheid, antiterrorisme of andere zaken in het kader van de openbare veiligheid;

• Overige partijen in verband met zakelijke transacties: wij kunnen uw informatie doorgeven aan een derde partij als onderdeel van een fusie of overdracht, overname of verkoop, of in het geval van een faillissement; en

• Overige partijen met uw toestemming of op uw aanwijzing: naast de openbaarmaking zoals beschreven in dit Privacybeleid van Samsung Knox, kunnen we informatie over u delen met derden wanneer u afzonderlijk toestemming geeft of zelf verzoekt om deze te delen.

HOELANG BEWAREN WE UW GEGEVENS EN WAAR GAAN ZE NAARTOE?

Hoelang uw gegevens worden bewaard, hangt af van de rechtsgrond waarop de verwerking van uw gegevens is gebaseerd. Als we bijvoorbeeld gegevens verwerken om ons contract met u uit te voeren, moeten wij de gegevens bewaren gedurende de tijd dat u Knox gebruikt. Zolang u een actieve gebruiker van Knox bent, zullen wij deze gegevens bewaren en verwerken. Gegevens zoals uw account- en apparaatinformatie en -identificaties vallen in deze categorie.

Gegevens die we verwerken om onze zakelijke belangen te bevorderen, zoals uw gebruik van Knox, worden slechts zo lang bewaard als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld worden verzameld voor het uitvoeren van analyses, zodat we verbeteringen voor Knox kunnen ontwikkelen, of we kunnen gegevens verwerken om een bestand bij te houden van vragen die u hebt gesteld via of met betrekking tot Knox om uw ervaring met de klantenservice te verbeteren.

Daarnaast kunnen we uw gegevens ook verwerken op basis van uw toestemming. Als u uw toestemming intrekt, zullen we stoppen met de verwerking van de gegevens waarvoor uw toestemming is vereist, maar dit zal geen invloed hebben op de verwerking van de gegevens die voorafgaand aan uw intrekking werden verzameld, totdat de doeleinden waarvoor dergelijke gegevens werden verzameld bereikt zijn.

Let erop dat hoewel wij ernaar streven om uw gegevens gedurende de hierboven beschreven periode te bewaren, uw gegevens op grond van de toepasselijke wetgeving langer kunnen worden verwerkt. Als een specifieke wet bijvoorbeeld bepaalde gegevens verplicht stelt, dan voldoen wij hieraan en bewaren deze gegevens tot de vereiste bewaartermijn is verstreken.

Zolang uw gegevens door ons worden bewaard, vallen uw gegevens altijd onder passende bescherming.

Uw gebruik van Knox omvat de doorgifte, opslag en verwerking van uw persoonlijke informatie aan en in andere landen; onder dergelijke landen vallen onder meer landen in de Europese Economische Ruimte, de Filippijnen, Brazilië, de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Korea. Alle internationale gegevensdoorgiften vallen onder wettelijke vereisten om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie veilig en zoals u zou verwachten wordt verwerkt.

WIJZIGINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID VAN SAMSUNG KNOX

Dit Privacybeleid van Samsung Knox kan worden bijgewerkt om u op de hoogte te houden over wijzigingen over de manier waarop wij uw informatie verzamelen en verwerken in Knox of over wijzigingen in gerelateerde wetgeving. De datum waarop het document voor het laatst is bijgewerkt, staat bovenaan dit Privacybeleid van Samsung Knox vermeld.