Sist oppdatert: 6. november 2020

Hos Samsung Electronics Co., Ltd., vet vi hvor viktig personvern er for kundene våre. Samsung er behandlingsansvarlig for Knox. Vi opprettet denne personvernerklæringen for Samsung Knox for å passe på at du forstår hvordan vi innhenter og bruker dine personopplysninger.

Vår personvernerklæring på https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy gjelder også for din bruk av Knox. Vår personvernerklæring inneholder mer informasjon om hvordan vi bruker dataene dine. Den inkluderer også informasjon om rettighetene dine og hvordan du kontakter oss. Les personvernerklæringen vår i tillegg til denne personvernerklæringen for Samsung Knox. Denne personvernerklæringen for Samsung Knox skal imidlertid alltid ha forrang over personvernerklæringen i forhold til hvordan vi bruker informasjonen din for Knox.

HVILKE OPPLYSNINGER INNHENTER VI?

Gjennom Knox innhenter og beholder Samsung informasjon om deg på ulike måter.

Informasjon om din bruk av Knox

Vi vil innhente informasjon om din bruk av Knox gjennom programvare på dine enheter og gjennom andre metoder. Vi vil innhente:

• Enhets- og appinformasjon, for eksempel enhetsidentifikatorer og andre unike identifikatorer, enhetens programvareversjon, OS-versjon, enhetsmodeller, applikasjonspakkens navn, applikasjonspakkens versjon og hash-data for applikasjonen.

• Informasjon om din bruk av Knox, inkludert hvordan, når og hvor ofte du bruker dine enheter og Knox. Samsungs servere vil motta informasjon når du samhandler med Knox, som informasjon om din bruk av Knox og dine samhandlinger med Knox.

• Med ditt separate samtykke, applikasjonslogger for å identifisere og diagnostisere feil med Knox. Vi vil forklare mer detaljert om hvilke typer data som innhentes og brukes i det separate samtykket.

Vi kan også innhente annen informasjon om deg, enhetene og appene dine og din bruk av Knox på måter som vi beskriver for deg på innhentingstidspunktet, eller på andre måter som du samtykker til.

Vi kan bruke tredjeparts analysetjenester som Google Analytics. Informasjonen vi innhenter, kan bli videreformidlet til eller bli innhentet direkte av disse leverandørene eller andre relevante tredjeparter som bruker informasjonen til for eksempel å evaluere din bruk av Knox og for å hjelpe med å administrere Knox. Hvis du vil vite mer om Google Analytics, kan du gå til https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

HVORDAN BRUKER VI DIN INFORMASJON?

Vi bruker informasjonen vi innhenter til følgende formål:

• registrere og godkjenne deg eller enheten din for Knox-aktivering og administrere Knox-lisenser;

• tilby Knox-rammeverket og dets funksjoner og tjenester;

• svare på dine spørsmål, forespørsler og instruksjoner foretatt gjennom eller angående Knox;

• drive, evaluere og forbedre virksomheten vår (inkludert utvikle nye produkter, utvide og forbedre våre produkter og tjenestene, håndtere kommunikasjon; analysere produktene, kundebasen og tjenestene våre; gjennomføre markedsundersøkelser; utføre dataanalyser samt føre og revidere regnskaper og utføre andre interne funksjoner);

• analysere våre produkter og tjenester for å hjelpe oss med å forstå våre kunder bedre for å kunne tilby de mest relevante kommunikasjonene, tjenestene og opplevelsene til deg;

• tilby programvareoppdateringer, vedlikeholdstjenester og støtte for Knox;

• etterleve og håndheve gjeldende rettslige krav, relevante bransjestandarder og våre egne retningslinjer, inkludert denne personvernerklæringen for Samsung Knox og personvernerklæringen;

• beskytte Samsung Electronics, eller våre tilknyttede selskapers, samarbeidspartneres eller kunders rettigheter, eiendom eller sikkerhet.

Samsung behandler personopplysninger til formålene som er beskrevet ovenfor. Samsungs rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger skisseres nedenfor:

Å holde vårt løfte til deg (Ytelse av kontrakt); GDPR Artikkel 6(1)(b)

• Registrere og godkjenne deg eller enheten din for Knox-aktivering; og

• Tilby deg Knox, inkludert administrering av Knox-lisenser.

For å fremme vår virksomhetsinteresser (legitime interesser); GDPR Artikkel 6(1)(f)

• Svare på dine anmodninger, instruksjoner og forespørsler;

• Drive, evaluere, analysere og forbedre Knox og vår virksomhet;

• Opprettholde adekvate sikkerhetstiltak; og

• Beskytte mot erstatningsansvar, herunder samsvar med bransjestandarder og håndheving av våre retningslinjer.

For å overholde lovgivning, regulatoriske forpliktelser og juridiske prosesser; GDPR Artikkel 6(1)(c)

• Overholde gjeldende lovbestemmelser og forskrifter og rettskjennelser.

Med ditt samtykke GDPR Artikkel 6(1)(a)

• Innhente og behandle applikasjonslogger for å identifisere og diagnostisere feil.

HVEM DELER VI INFORMASJONEN DIN MED?

Vi vil dele informasjonen din internt i virksomheten vår og med følgende enheter, men kun for de formålene som beskrives ovenfor.

• Tilknyttede virksomheter: andre selskaper i Samsung Electronics-gruppen som vi kontrollerer eller eier;

• Tjenesteleverandører: nøye utvalgte selskaper som leverer tjenester til eller på vegne av oss, som for eksempel nettsky-plattformleverandører som opprettholder data på våre vegne. Disse leverandørene er også forpliktet til å beskytte informasjonen din;

• Andre parter når loven krever det eller når det er nødvendig for å beskytte Knox: for eksempel kan det være nødvendig i henhold til lovbestemmelse, rettslig prosess eller rettskjennelse fra myndighetene å offentliggjøre opplysningene dine. De vil også kunne søke å få informasjonen din fra oss for formål knyttet til rettshåndhevelse, nasjonal sikkerhet, terrorbekjempelse, eller andre spørsmål som er relatert til offentlig sikkerhet;

• Andre parter i forbindelse med selskapstransaksjoner: vi vil kunne avsløre dine opplysninger til en tredjepart som del av en fusjon eller overføring, oppkjøp eller salg, eller i tilfelle av konkurs; og

• Andre parter med ditt samtykke eller etter din anvisning: i tillegg til de offentliggjøringer som beskrives i denne personvernerklæringen for Samsung Knox, vil vi kunne dele informasjon om deg med tredjeparter når du separat gir samtykke til eller ber om slik deling.

HVOR LENGE BEHOLDER VI INFORMASJONEN DIN OG HVOR BLIR DEN AV?

Hvor lenge dine data vil beholdes avhenger av hva som er det rettslige grunnlaget for å behandle dataene. For eksempel vil data vi behandler for å gjennomføre vår kontrakt med deg kreve at vi beholder dataene gjennom hele den tiden du bruker Knox. Så lenge du er en aktiv bruker av Knox, vil vi beholde og behandle disse dataene. Data så som din kontoinformasjon og enhetsinformasjon og identifikatorer faller inn under denne kategorien.

Data vi behandler for å fremme våre forretningsinteresser, så som din bruk av Knox, beholdes kun så lenge det er nødvendig for de formålene de ble innhentet for. For eksempel kan disse dataene være innhentet for å utføre analyser slik at vi kan utvikle forbedringer i Knox, eller vi kan behandle data for å opprettholde et register over forespørsler du har gjort gjennom eller angående Knox for å forbedre din kundeserviceopplevelse.

I tillegg vil også kunne behandle dine data på grunnlag av ditt samtykke. Hvis du trekker tilbake ditt samtykke, vil vi stoppe å behandle data som avhenger av ditt samtykke, men det vil ikke påvirke behandlingen av dataene innhentet før din tilbaketrekking inntil de formålene dataene ble innhentet for er oppnådd.

Vennligst merk deg at selv om vi tar sikte på å beholde dine data for slik periode som beskrives ovenfor, kan det være at dine data kan behandles lenger enn dette i henhold til gjeldende lov. For eksempel, hvis en spesifikk lovbestemmelse gir hjemmel for å kreve visse opplysninger, vil vi rette oss etter dette og beholde disse opplysningene frem til den aktuelle oppbevaringsperioden utløper.

Så lenge dine data beholdes av oss, vil dine data alltid være underlagt formålstjenlige sikkerhetstiltak.

Din bruk av Knox vil innebære overføring, lagring og behandling av dine personopplysninger i andre land; slike land inkluderer, men er ikke begrenset til, EØS-land, Filippinene, Brasil, USA, Canada og Sør-Korea. Alle internasjonale dataoverføringer er underlagt juridiske krav for å sikre at dine personopplysninger blir behandlet trygt og slik som du vil forvente.

OPPDATERINGER AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN FOR SAMSUNG KNOX

Denne personvernrtklæringen for Samsung Knox kan oppdateres for å gi deg beskjed om endringer i hvordan vi innhenter og behandler informasjonen din i Samsung Knox eller endringer i relaterte lover. Datoen da dokumentet sist ble oppdatert vises øverst i denne personvernerklæringen for Samsung Knox.