Pēdējoreiz atjaunināta: 2020. gada 6. novembrī

Samsung Electronics Co., Ltd. zina, cik svarīgs mūsu klientiem ir privātums. Samsung ir Knox datu kontrolieris. Mēs izveidojām šo Samsung Knox Privātuma politiku, lai pārliecinātos, ka saprotat, kā mēs apkopojam un izmantojam Jūsu personas datus.

Mūsu Privātuma politika, kura ir pieejama vietnē https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy, attiecas arī uz Knox izmantošanu. Mūsu Privātuma politika ietver plašāku informāciju par to, kā mēs izmantojam Jūsu datus. Tajā ir arī informācija par Jūsu tiesībām un to, kā ar mums sazināties. Lūdzu, izlasiet mūsu Privātuma politiku papildus šai Samsung Knox Privātuma politikai. Tomēr šī Samsung Knox Privātuma politika vienmēr prevalē pār Privātuma politiku attiecībā uz to, kā mēs izmantojam Jūsu informāciju pakalpojumam Knox.

KĀDUS DATUS MĒS APKOPOJAM?

Samsung dažādos veidos iegūst un uztur informāciju par Jums ar Knox starpniecību.

Informācija par Knox lietošanu

Mēs apkopojam informāciju par to, kā Jūs izmantojat Knox, ar Jūsu ierīcēs esošās programmatūras starpniecību, kā arī citos veidos. Mēs apkopojam turpmāk minēto informāciju.

• Informācija par ierīci un programmu, piemēram, ierīces identifikatori un citi unikāli identifikatori, ierīces programmatūras versija, operētājsistēmas versija, ierīces modeļi, lietojumprogrammas pakotnes nosaukums, lietojumprogrammas pakotnes versija un lietojumprogrammas jaucējdati.

• Informācija par to, kā lietojat Knox, ietverot to, kā, kad un cik bieži lietojat savas ierīces un Knox. Kad mijiedarbojaties ar Knox, Samsung serveri var saņemt informāciju, piemēram, par Knox lietošanu un Jūsu mijiedarbību ar Knox.

• Ar Jūsu atsevišķu piekrišanu pieteikumu žurnāli, lai identificētu un diagnosticētu Knox kļūdas. Mēs atsevišķajā piekrišanā detalizēti izskaidrosim apkopoto un izmantoto datu veidus.

Mēs varam apkopot arī citu informāciju par Jums, Jūsu ierīcēm un programmām, kā arī par Knox lietošanu tādā veidā, kā mēs to aprakstīsim apkopošanas laikā, vai citādi ar Jūsu atsevišķu piekrišanu.

Savos pakalpojumos mēs varam izmantot trešo personu analītikas pakalpojumus, piemēram, Google Analytics. Mūsu iegūto informāciju var tiešā veidā atklāt vai saņemt tie pakalpojumu sniedzēji un citas attiecīgās trešās personas, kuras izmanto informāciju, piemēram, lai novērtētu Knox izmantošanu un palīdzētu nodrošināt Knox. Lai uzzinātu vairāk par Google Analytics, lūdzu, apmeklējiet vietni https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU DATUS?

Mēs izmantojam apkopoto informāciju turpmāk minētajiem mērķiem.

• Lai reģistrētu un autentificētu Jūs vai Jūsu ierīci Knox aktivizēšanai un Knox licenču pārvaldībai.

• Lai nodrošinātu Knox sistēmu un tās funkcijas un pakalpojumus.

• Lai atbildētu uz pieprasījumiem, vaicājumiem un norādījumiem, kurus iesniedzat ar Knox starpniecību vai saistībā ar to.

• Lai vadītu, novērtētu un uzlabotu mūsu uzņēmumu (tostarp veicot jaunu produktu izstrādi, pilnveidojot un uzlabojot mūsu produktus un pakalpojumus, organizējot mūsu komunikāciju, analizējot mūsu produktus, klientu bāzi un pakalpojumus, veicot tirgus izpēti, veicot datu analīzi, kā arī izpildot grāmatvedības, revīzijas un citas iekšējās funkcijas).

• Lai analizētu mūsu produktus un pakalpojumus nolūkā palīdzēt mums labāk izprast klientus, tādējādi piedāvājot Jums visatbilstošākos sakarus, pakalpojumus un pieredzi.

• Lai nodrošinātu programmatūras atjauninājumus, uzturēšanas pakalpojumus un sniegtu atbalstu Knox.

• Lai ievērotu un izpildītu spēkā esošās juridiskās prasības, attiecīgos nozares standartus un mūsu politiku, tostarp šo Samsung Knox Privātuma politiku un Privatuma politiku.

• Lai aizsargātu Samsung Electronics un ikviena tā saistītā uzņēmuma, darījumu partnera un klienta tiesības, īpašumu un drošumu.

Samsung apstrādā personas datus iepriekš aprakstītajiem nolūkiem. Samsung juridiskais pamats attiecībā uz personas datu apstrādi ir aprakstīts turpmāk.

Lai turētu solījumu Jums (līguma izpilde) — VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts

• Jūs vai Jūsu ierīces reģistrēšana un autentifikācija Knox aktivizēšanai.

• Pakalpojuma Knox nodrošināšana, tostarp Knox licenču pārvaldība.

Lai veicinātu mūsu biznesa intereses (likumīgās intereses) — VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts

• Iespēja atbildēt uz Jūsu pieprasījumiem, lūgumiem un norādījumiem.

• Knox un mūsu uzņēmuma vadīšana, novērtēšana, analīze un uzlabošana.

• Iespēja uzturēt atbilstošus drošības pasākumus.

• Aizsardzība pret saistībām, tostarp nozares standartu ievērošana un mūsu politiku ieviešana.

Lai ievērotu tiesību aktus, normatīvās prasības un juridiskās procedūras — VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts

• Atbilstība piemērojamajiem tiesību aktiem, noteikumiem un tiesas rīkojumiem.

Ar Jūsu piekrišanu — VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts

• Lietojumprogrammu žurnālu apkopošana un apstrāde, lai identificētu un diagnosticētu kļūdas.

AR KO MĒS KOPĪGOJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Mēs atklāsim Jūsu personas datus mūsu uzņēmuma iekšienē un turpmāk norādītajām juridiskajām personām, bet tikai iepriekš aprakstītajiem mērķiem.

• Saistītajiem uzņēmumiem: citiem Samsung Electronics grupas uzņēmumiem, kurus mēs kontrolējam vai kuri mums pieder.

• Pakalpojumu sniedzējiem: rūpīgi atlasītiem uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus mūsu labā vai mūsu vārdā, piemēram, mākoņa platformas nodrošinātājiem, kuri uztur datus mūsu vārdā. Šie pakalpojumu sniedzēji arī ir apņēmušies aizsargāt Jūsu personas datus.

• Citām pusēm, ja to nosaka tiesību akti vai ja tas nepieciešams Knox aizsardzībai: piemēram, Jūsu personas dati var būt nepieciešami saskaņā ar tiesību aktiem, juridiskajos procesos vai ar valdības iestāžu tiesas rīkojumu. Viņi var arī lūgt no mums Jūsu personas datus tiesībaizsardzības, valsts drošības, terorisma apkarošanas vai citu ar sabiedrības drošību saistītu jautājumu vajadzībām.

• Citām pusēm saistībā ar korporatīvajiem darījumiem: mēs varam atklāt Jūsu personas datus trešajām personām apvienošanās vai nodošanas, iegādes vai pārdošanas ietvaros vai bankrota gadījumā.

• Citām pusēm ar Jūsu piekrišanu vai Jūsu norādījumiem: papildus šajā Samsung Knox Privātuma politikā aprakstītajai informācijai mēs varam dalīties ar Jūsu personas datiem ar trešajām personām, kad Jūs atsevišķi piekrītat šādu datu kopīgošanai vai pieprasāt to.

CIK ILGI MĒS SAGLABĀJAM JŪSU DATUS, UN KUR TIE NONĀK?

Tas, cik ilgi Jūsu dati tiks saglabāti, ir atkarīgs no juridiskā pamata, uz kuru balstāmies, apstrādājot datus. Piemēram, dati, kurus apstrādājam, lai izpildītu mūsu saistības saskaņā ar noslēgto līgumu ar Jums, liek mums glabāt datus visu laiku, kamēr izmantojat Knox. Kamēr Jūs esat aktīvs Knox lietotājs, mēs šos datus glabāsim un apstrādāsim. Šajā kategorijā ietilpst tādi dati kā Jūsu konta informācija, kā arī ierīces informācija un identifikatori.

Dati, kurus apstrādājam, lai veicinātu mūsu uzņēmuma intereses, piemēram, kā Jūs izmantojat Knox, tiek glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešami nolūkiem, kuriem tie tika savākti. Piemēram, šie dati var tikt apkopoti analītikas veikšanai, lai mēs varētu attīstīt Knox uzlabojumus, vai arī mēs varam apstrādāt datus, lai saglabātu reģistru pieprasījumiem, kurus veicāt, izmantojot Knox, nolūkā uzlabot Jūsu pieredzi ar klientu apkalpošanas centru.

Turklāt mēs varam arī apstrādāt Jūsu datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu. Ja atsaucat savu piekrišanu, mēs pārtrauksim apstrādāt datus, kuri ir atkarīgi no Jūsu piekrišanas, taču tas neietekmēs to datu apstrādi, kuri savākti pirms Jūsu piekrišanas atsaukšanas, līdz tiks sasniegti mērķi, kuriem šie dati tika apkopoti.

Lūdzu, ņemiet vērā: lai arī mūsu mērķis ir saglabāt Jūsu datus iepriekš aprakstītajā laika posmā, Jūsu dati var tikt apstrādāti ilgāk, ievērojot piemērojamos tiesību aktus. Piemēram, ja konkrēti tiesību akti nosaka prasību par noteiktu datu daļu, mēs tos ievērojam un saglabājam, līdz beidzas nepieciešamais saglabāšanas periods.

Kamēr Jūsu dati tiks glabāti pie mums, vienmēr tiks ievēroti piemēroti drošības pasākumi.

Sakarā ar to, ka lietojat Knox, Jūsu personas dati tiks pārsūtīti, glabāti un apstrādāti citās valstīs; pie šādām valstīm pieder (bet ne tikai) Eiropas Ekonomikas zonas valstis, Filipīnas, Brazīlija, Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda un Korejas Republika. Uz visiem starptautiskajiem datu pārsūtījumiem attiecas likumdošanas prasības, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti droši un tā, kā Jūs varētu sagaidīt.

ŠĪS SAMSUNG KNOX PRIVĀTUMA POLITIKAS ATJAUNINĀJUMI

Šī Samsung Knox Privātuma politika var tikt atjaunināta, lai informētu Jūs par izmaiņām Jūsu informācijas vākšanā un apstrādē funkcijā Knox vai izmaiņām saistītajos tiesību aktos. Dokumenta pēdējās atjaunināšanas datums ir norādīts šīs Samsung Knox Privātuma politikas augšdaļā.