Utolsó frissítés: 2020. november 6.

A Samsung Electronics Co., Ltd-nél tudjuk, hogy mennyire fontos az adatvédelem ügyfeleink számára. A Knox vonatkozásában a Samsung az adatkezelő. A jelen Samsung Knox Adatvédelmi szabályzatot azért adtuk ki, hogy Ön tisztában legyen azzal, miként gyűjtjük és használjuk az Ön személyes adatait.

Adatvédelmi szabályzatunk, amely elérhető a https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy oldalon, a Knox Ön általi használatára is vonatkozik. Adatvédelmi szabályzatunk további információkat tartalmaz arról, hogy miként használjuk az Ön adatait. A szabályzat arra vonatkozó információkat is tartalmaz, hogy melyek az Ön jogai és miként tud velünk kapcsolatba lépni. Kérjük, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzat mellett olvassa el a Samsung Knox Adatvédelmi szabályzatot is. A jelen Samsung Knox Adatvédelmi szabályzat azonban mindig elsőbbséget élvez az Adatvédelmi szabályzattal szemben azzal kapcsolatban, hogy miként használjuk az Ön adatait a Knox vonatkozásában.

MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK?

A Knox útján a Samsung számos módon gyűjti és kezeli az Önre vonatkozó adatokat.

A Knox Ön általi használatára vonatkozó információk

A Knox Ön általi használatára vonatkozó információkat az eszközén található szoftverek útján és más módokon fogjuk gyűjteni. Az alábbiakat gyűjtjük:

• Eszköz- és alkalmazásadatok, például eszközazonosítók és egyéb egyedi azonosítók, az eszköz szoftverének verziója, az operációs rendszer verziója, eszközmodellek, az alkalmazáscsomag neve, az alkalmazáscsomag verziója és az alkalmazás hash-adatai.

• A Knox Ön általi használatára vonatkozó információk, ideértve azt is, hogy miként, mikor és milyen gyakran használja az eszközöket és a Knox-ot. A Samsung szerverei információkat kapnak, amikor Ön a Knox-szal kommunikál, például a Knox Ön általi használatával és a Knox-szal való interakcióival kapcsolatban.

• Az Ön külön hozzájárulásával az alkalmazás naplókat vezet a Knox hibáinak azonosítása és diagnosztizálása céljából. A különálló hozzájáruló nyilatkozatban részletesebb tájékoztatást adunk a gyűjtött és felhasznált adatok típusairól.

Egyéb adatokat is gyűjthetünk Önről, az eszközeiről és alkalmazásairól, valamint a Knox Ön általi használatáról a gyűjtés idején ismertetett módszerekkel, illetve egyéb módon is az Ön hozzájárulásával.

Harmadik fél analitikai szolgáltatásokat használhatunk, például Google Analytics-t. Az általunk megszerzett adatokat átadhatjuk ezeknek a szolgáltatóknak vagy egyéb kapcsolódó harmadik feleknek, illetve közvetlenül ők is gyűjthetik ezeket az adatokat, és felhasználhatják azokat például a Knox Ön általi használatának felmérésére és a Knox adminisztrációjának támogatására. Ha többet szeretne megtudni a Google Analytics-ről, kérjük, látogasson el a https://www.google.com/policies/privacy/partners/ oldalra.

HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖN ADATAIT?

A gyűjtött adatokat a következő célokra használjuk:

• az Ön és az eszköze regisztrálása és hitelesítése a Knox aktiválása és a Knox licenceinek kezelése érdekében;

• a Knox keretrendszerének, valamint funkcióinak és szolgáltatásainak biztosítása;

• az Ön kérelmeire, érdeklődéseire és utasításaira való reagáláshoz, amelyeket a Knox szolgáltatáson keresztül vagy azzal kapcsolatban ad;

• a vállalkozásunk működtetése, értékelése és fejlesztése érdekében (ideértve az új termékek fejlesztését, termékeink és szolgáltatásaink fejlesztését és javítását, a kommunikációink kezelését, a termékeink, ügyfélkörünk és a szolgáltatások elemzését, piackutatások végzését, adatelemzést, valamint számviteli, könyvvizsgálati és egyéb belső műveletek végzését);

• termékeink és szolgáltatásaink elemzésére, hogy jobban megérthessük ügyfeleinket annak érdekében, hogy a legfontosabb értesítéseket, szolgáltatásokat és élményeket biztosíthassuk az Ön számára;

• a Knox szoftverfrissítései, karbantartási szolgáltatásai és támogatása érdekében;

• a hatályos jogszabályi előírásoknak, a vonatkozó ágazati szabványoknak és a szabályzatainknak való megfelelés és azok betartatása céljából - ideértve a jelen Samsung Knox Adatvédelmi szabályzatot és az Adatvédelmi szabályzatot is;

• a Samsung Electronics, vagy bármely társult vállalkozásunk, üzleti partnerünk és ügyfelünk jogainak, vagyontárgyainak vagy biztonságának védelméért.

A Samsung a személyes adatokat a fentiekben ismertetett célokból kezeli. A Samsung személyes adatok kezelésére vonatkozó jogalapját az alábbiakban ismertetjük:

Az Önnek tett ígéretünk betartása (szerződés teljesítése); GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

• Az Ön és az eszköze regisztrálása és hitelesítése a Knox aktiválása érdekében; és

• A Knox biztosítása az Ön számára, beleértve a Knox licencek kezelését is.

Üzleti érdekeinek előmozdítása érdekében (jogos érdekek); GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

• Az Ön kérelmeinek, kérdéseinek és utasításainak megválaszolása;

• A Knox és a vállalkozásunk működtetése, értékelése, elemzése és fejlesztése;

• Megfelelő biztonsági intézkedések fenntartása; és

• Védelem biztosítása felelősséggel szemben, ideértve az ipari szabványok betartását és a szabályzataink érvényesítését.

A jogszabályok, szabályozói kötelezettségek és jogi eljárások betartása; GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

• Az alkalmazandó jogszabályok és előírások, valamint bírósági határozatok betartása.

Az Ön hozzájárulásával; GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

• Alkalmazás naplók gyűjtése és feldolgozása a hibák azonosítása és diagnosztizálása céljából.

KIVEL OSZTJUK MEG AZ ÖN ADATAIT?

Az Ön adatait belsőleg, vállalatunkon belül, valamint a következő szervezetekkel fogjuk megosztani, de kizárólag a fentiekben leírt célokból.

• Társult vállalkozások: egyéb olyan Samsung Electronics csoportvállalatok, amelyek az irányításunk alatt állnak vagy a tulajdonunkat képezik;

• Szolgáltatók: körültekintően kiválasztott vállalatok, amelyek számunkra vagy a nevünkben szolgáltatásokat nyújtanak, például olyan felhőplatform szolgáltatók, akik adatokat tartanak fenn a nevünkben. E szolgáltatók is elkötelezettek az Ön adatainak védelme mellett;

• Egyéb felek, ha azt jogszabály írja elő vagy a Knox védelme érdekében szükséges mértékben: például jogszabály, jogi eljárás, bírósági végzés vagy kormányzati hatóság előírhatja számunkra, hogy közöljük az Ön adatait. E szervezetek bűnüldözési, nemzetbiztonsági, antiterrorizmussal összefüggő vagy közbiztonsággal kapcsolatos egyéb ügyek céljából is kérhetik az Ön adatait tőlünk;

• Egyéb felek vállalati tranzakciókkal kapcsolatban: közölhetjük az Ön adatait harmadik felekkel összeolvadás vagy átruházás, vétel vagy értékesítés részeként is, illetve csődeljárás esetén; és

• Egyéb felek az Ön hozzájárulásával vagy utasítására: a jelen Samsung Knox Adatvédelmi szabályzatban leírt közlések mellett megoszthatjuk az Ön adatait harmadik felekkel abban az esetben is, ha Ön külön hozzájárulását adja az ilyen megosztáshoz vagy azt kéri.

MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN ADATAIT ÉS HOVÁ KERÜLNEK?

Az Ön adatai megőrzésének hossza attól függ, hogy mi az a jogalap, amelyre támaszkodva adatkezelést folytatunk. Például az Önnel fennálló szerződés teljesítése érdekében kezelt adatokat a Knox Ön általi használatának időtartama alatt kötelesek vagyunk megőrizni. Mindaddig, amíg Ön a Knox aktív felhasználója, ezeket az adatokat megőrizzük és kezeljük. Az olyan adatok, mint például az Ön fiókadatai és eszközadatai, valamint azonosítói ebbe a kategóriába esnek.

Azokat az adatokat, amelyeket az üzleti érdekeink elősegítése érdekében kezelünk, például a Knox Ön általi használatára vonatkozó adatokat, csak addig őrizzük meg, amíg azok azon célokból szükségesek, amelyek érdekében gyűjtöttük azokat. Például az ilyen adatokat gyűjthetjük elemzések végzése céljából, hogy fejleszteni tudjuk a Knox szolgáltatást, vagy a Knox útján vagy azzal kapcsolatban elküldött kérdéseivel kapcsolatos nyilvántartások vezetése érdekében is kezelhetünk adatokat, az ügyfélszolgálati élménye fejlesztésére.

Emellett az Ön adatait az Ön hozzájárulása alapján is kezelhetjük. Ha Ön visszavonja a hozzájárulását, akkor abbahagyjuk azon adatkezelést, amely az Ön hozzájárulásán alapul, de ez nem fogja érinteni a visszavonás előtti adatkezelést, mindaddig, amíg nem teljesülnek azok a célok, amelyek miatt az ilyen adatokat gyűjtöttük.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy bár törekszünk az Ön adatainak a fentiekben leírtak szerinti időtartamig történő megőrzésére, azokat az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően hosszabb ideig is kezelhetjük. Például, ha egy meghatározott jogszabály bizonyos adatok bekérését írja elő, ezt betartjuk és az adatot az előírt megőrzési időszak lejártáig megőrizzük.

Mindaddig, amíg az adatait őrizzük, azokat mindig megfelelő óvintézkedésekkel fogjuk védeni.

A Knox Ön általi használata magában foglalja az Ön személyes adatainak más országokba történő továbbítását, ottani tárolását és kezelését; ilyen országok lehetnek többek között az Európai Gazdasági Térség országai, a Fülöp-szigetek, Brazília, az Egyesült Államok, Kanada és a Koreai Köztársaság. Minden nemzetközi adattovábbításra jogi előírások vonatkoznak, annak biztosítása érdekében, hogy az Ön személyes adatainak kezelése biztonságosan és az Ön elvárásai szerint történjen.

A SAMSUNG KNOX ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT FRISSÍTÉSEI

A jelen Samsung Knox Adatvédelmi szabályzatot frissíthetjük annak érdekében, hogy tájékoztassuk Önt a Knox szolgáltatásban található adatai általunk történő kezelésének módosulásáról, vagy a kapcsolódó jogszabályok változásairól. A dokumentum legutóbbi frissítésének dátuma a jelen Samsung Knox Adatvédelmi szabályzat elején található.