Päivitetty viimeksi: 6. marraskuuta 2020

Me Samsung Electronics Co., Ltd. -yhtiössä tiedämme, miten tärkeää yksityisyys on asiakkaillemme. Samsung on Knox-sovelluksen rekisterinpitäjä. Olemme laatineet tämän Samsung Knoxin tietosuojakäytännön varmistaaksemme, että ymmärrät, miten keräämme ja käytämme henkilötietojasi.

Tietosuojakäytäntömme, joka on luettavissa osoitteessa https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy, koskee myös Knoxin käyttöäsi. Tietosuojakäytäntömme sisältää lisätietoa siitä, miten käytämme tietojasi. Siinä kerrotaan myös oikeuksistasi sekä miten meihin voi ottaa yhteyttä. Ole hyvä ja lue tietosuojakäytäntömme tämän Samsung Knoxin tietosuojakäytännön lisäksi. Tämä Samsung Knoxin tietosuojakäytäntö on kuitenkin aina ensisijainen tietosuojakäytäntöön nähden suhteessa siihen, miten käytämme tietojasi Knox -palvelua varten.

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME?

Knox-palvelun kautta Samsung hankkii ja ylläpitää sinua koskevia tietoja eri tavoin.

Tiedot Knoxin käytöstäsi

Keräämme tietoja Knoxin käytöstäsi laitteillasi olevien ohjelmien kautta ja muilla keinoin. Keräämme seuraavia tietoja:

• Laite- ja sovellustiedot, kuten laitetunnisteet ja muut yksilölliset tunnisteet, laitteen ohjelmistoversio, käyttöjärjestelmäversio, laitemallit, sovelluspaketin nimi, sovelluspaketin versio ja sovelluksen hajautustiedot.

• Tiedot Knoxin käytöstäsi, mukaan lukien kuinka, milloin ja kuinka usein käytät laitteitasi ja Knoxia. Samsungin palvelimet saavat Knoxia käyttäessäsi tietoja, kuten tietoja Knoxin käytöstäsi ja vuorovaikutuksestasi Knoxin kanssa.

• Erillisellä suostumuksellasi sovelluslokit, joilla voidaan tunnistaa ja diagnosoida virheitä Knoxilla. Selitämme yksityiskohtaisemmin eri suostumuksessa kerättyjen ja käytettyjen tietojen tyypit.

Voimme myös kerätä muita tietoja sinusta, laitteistasi ja sovelluksistasi sekä Knox-palvelun käytöstäsi tavoilla, jotka kuvataan sinulle keräyshetkellä tai muulla tavalla luvallasi.

Saatamme käyttää palveluissamme kolmansien osapuolten analytiikkapalveluja, kuten Google Analyticsiä. Hankkimamme tiedot voidaan luovuttaa näille palveluntarjoajille tai muille asianmukaisille kolmansille osapuolille, jotka käyttävät tietoja, tai nämä voivat kerätä tiedot suoraan. Nämä tahot käyttävät tietoja esimerkiksi Knox-palvelun käytön arvioimiseen ja sen tarjoamisen avuksi. Lisätietoja Google Analyticsistä on osoitteessa https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

KUINKA KÄYTÄMME TIETOJASI?

Käytämme keräämiämme tietoja seuraavia tarkoituksia varten:

• sinun tai laitteesi rekisteröimiseksi ja todentamiseksi Knoxin aktivointia varten ja Knoxin lisenssien hallintaa varten

• Knox-kehyksen ja sen ominaisuuksien ja palveluiden tarjoamiseksi

• Knox-palvelun kautta tekemiisi pyyntöihin, tiedusteluihin ja ohjeisiin vastaamiseksi

• suorittaaksemme, arvioidaksemme ja parantaaksemme liiketoimintaamme (mukaan lukien uusien tuotteiden kehittäminen, tuotteidemme ja palvelujemme tehostaminen ja parantaminen, viestintämme hallinta, tuotteidemme, asiakaskuntamme ja palvelujemme analysoiminen, markkinatutkimuksen suorittaminen, tietoanalyysien suorittaminen sekä kirjanpito- ja tilintarkastustoimintojen sekä muiden sisäisten toimintojen suorittaminen)

• analysoidaksemme tuotteitamme ja palvelujamme, jotta voisimme paremmin ymmärtää asiakkaitamme ja tarjota sinulle sopivaa viestintää, palveluja ja kokemuksia

• tarjotaksemme ohjelmistopäivityksiä, huoltopalveluita ja tukea Knoxille

• noudattaaksemme sovellettavia lakisääteisiä vaatimuksia, asiaankuuluvia toimialan standardeja ja omia käytäntöjämme, kuten tätä Samsung Knoxin tietosuojakäytäntöä ja tietosuojakäytäntöä, sekä toimeenpannaksemme ne

• suojellaksemme Samsung Electronicsin tai konserniyhtiöidemme, liikekumppaneidemme tai asiakkaidemme oikeuksia, omaisuutta tai turvallisuutta.

Samsung käsittelee henkilötietoja edellä kuvattuihin tarkoituksiin. Yhteenveto Samsungin oikeusperusteesta henkilötietojen käsittelyyn on esitetty alla:

Täyttääksemme sinulle antamamme lupauksen (sopimuksen suorittaminen); GDPR-asetuksen artikla 6, kohdan 1 alakohta b

• sinun tai laitteesi rekisteröimiseksi ja todentamiseksi Knoxin aktivointia varten

• Knoxin tarjoaminen sinulle, mukaan lukien Knoxin lisenssien hallinta.

Edistääksemme liiketoimintaetuamme (oikeutettu etu); GDPR-asetuksen artikla 6, kohdan 1 alakohta f

• tekemiisi pyyntöihin, tiedusteluihin ja ohjeisiin vastaaminen

• Knox-palvelun ja liiketoimintamme suorittaminen, arviointi, analysointi ja parantaminen

• asianmukaisten turvakäytäntöjen ylläpitäminen

• suojautuminen vastuisiimme liittyen, mukaan lukien alan standardien noudattaminen ja käytäntöjemme toimeenpano.

Lakien ja oikeudenkäyntimenettelyjen noudattaminen; GDPR-asetuksen artikla 6, kohdan 1 alakohta c

• sovellettavien lakien ja säännösten sekä tuomioistuinten määräysten noudattaminen.

Suostumuksellasi; GDPR-asetuksen artikla 6, kohdan 1 alakohta a

• sovelluslokien kerääminen ja käsittely virheiden tunnistamiseksi ja diagnosoimiseksi.

KENELLE JAAMME TIETOJASI?

Luovutamme tietojasi sisäisesti yhtiössämme ja seuraaville organisaatioille, mutta vain yllä mainittuihin tarkoituksiin.

• Tytäryhtiöt: muut Samsung Electronics -konsernin yhtiöt, joita hallinnoimme tai jotka omistamme.

• Palveluntarjoajat: huolella valikoidut yhtiöt, jotka tarjoavat palveluja meille tai puolestamme, kuten pilvipalvelujen tarjoajat, jotka ylläpitävät tietoja puolestamme. Nämä palveluntarjoajat sitoutuvat myös tietojesi suojaamiseen.

• Muut lain edellyttämät osapuolet tai tarvittaessa Samsung Knox -palvelun suojaamiseksi: esimerkiksi laki, oikeudellinen prosessi tai tuomioistuimen määräys valtion viranomaisilta saattaa vaatia meitä luovuttamaan tietojasi. Ne saattavat myös pyytää meiltä tietojasi lainvalvontaa, kansallista turvallisuutta, terrorismin vastaista toimintaa tai muita yleiseen turvallisuuteen liittyviä asioita varten.

• Muut yhtiöiden toimintaan liittyvät osapuolet: saatamme luovuttaa tietojasi kolmannelle osapuolelle osana fuusiota tai siirtoa, hankintaa tai myyntiä tai konkurssin yhteydessä, ja

• Muut osapuolet sinun suostumuksesi tai ohjeidesi mukaan: tässä Samsung Knoxin tietosuojakäytännössä kuvailtujen luovutusten lisäksi saatamme jakaa tietoja sinusta kolmansien osapuolten kanssa, kun pyydät tällaista siirtoa tai suostut siihen erikseen.

KUINKA KAUAN JA MISSÄ SÄILYTÄMME TIETOJASI?

Tietojesi säilytysaika riippuu tietojesi käsittelyn oikeusperusteesta. Esimerkiksi tiedot, joita käsittelemme täyttääksemme kanssasi solmitun sopimuksen, on säilytettävä koko sen ajan, kun käytät Knox-palvelua. Niin kauan kuin olet aktiivinen Knox-palvelun käyttäjä, me säilytämme ja käsittelemme näitä tietoja. Tilitietojesi sekä laitetietojen ja -tunnisteiden kaltaiset tiedot kuuluvat myös tähän tietoryhmään.

Tiedot, joita käsittelemme liiketoimintaetujemme edistämiseksi, kuten Knox-palvelun käyttöäsi koskevat tiedot, säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen niihin tarkoituksiin, joihin kyseiset tiedot kerättiin. Nämä tiedot voidaan kerätä esimerkiksi tietoanalytiikkaa varten voidaksemme tehdä parannuksia Knox-palveluun, tai saatamme käsitellä tietoja ylläpitääksemme tietoja kyselyistä, joita olet tehnyt Knox-palvelun kautta tai sitä koskien parantaaksemme asiakaspalvelukokemusta.

Saatamme myös käsitellä tietojasi suostumuksesi perusteella. Jos peruutat suostumuksesi, lopetamme suostumukseesi perustuvien tietojen käsittelyn, mutta se ei vaikuta ennen suostumuksesi peruuttamista kerättyjen tietojen käsittelyyn, kunnes olemme saavuttaneet ne tavoitteet, joita varten tiedot kerättiin.

Huomaa, että vaikka pyrimme säilyttämään tietosi yllä kuvatun ajanjakson ajan, tietojasi voidaan käsitellä pidempään sovellettavan lain nojalla. Jos esimerkiksi tietty säädös edellyttää meiltä tiettyä tietoa, noudatamme tätä säädöstä ja säilytämme kyseisen tiedon, kunnes vaadittu säilytysaika umpeutuu.

Tietosi ovat aina asianmukaisin turvatoimin suojattuja niin kauan kuin säilytämme niitä.

Knox-palvelun käyttöösi liittyy henkilötietojesi siirtäminen muihin maihin sekä säilytys ja käsittely muissa maissa; tällaisiin maihin sisältyvät muiden muassa Euroopan talousalueen maat, Filippiinit, Brasilia, Yhdysvallat, Kanada ja Korean tasavalta. Lakisääteiset vaatimukset koskevat kaikkia kansainvälisiä tiedonsiirtoja, jotta henkilötietojesi turvallinen käsittely varmistetaan odotustesi mukaisesti.

PÄIVITYKSET TÄHÄN SAMSUNG KNOXIN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÖN

Tätä Samsung Knoxin tietosuojakäytäntöä voidaan päivittää, jotta voimme kertoa muutoksista, joita olemme tehneet Knox -palveluun liittyvien tietojesi keräämiseen ja käyttöön, tai sovellettavien lakien muutoksista. Asiakirjan viimeinen päivityspäivämäärä ilmoitetaan tämän Samsung Knoxin tietosuojakäytännön yläosassa.