Τελευταία ενημέρωση: 6 Νοεμβρίου 2020

Στη Samsung Electronics Co., Ltd., γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι το ιδιωτικό απόρρητο των πελατών μας. Η Samsung είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για το Knox. Συντάξαμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου για το Samsung Knox ώστε να βεβαιωθούμε ότι κατανοείτε τον τρόπο συλλογής και χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών.

Η Πολιτική Απορρήτου στη διεύθυνση https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy ισχύει επίσης για τη χρήση του Knox. Η Πολιτική Aπορρήτου μας περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας. Περιλαμβάνει, επίσης, πληροφορίες για τα δικαιώματά σας και το πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας επιπλέον της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου για το Samsung Knox. Ωστόσο, αυτή η Πολιτική Απορρήτου του Samsung Knox θα υπερισχύει πάντοτε έναντι της Πολιτικής Απορρήτου σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για το Knox.

ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Μέσω του Knox, η Samsung λαμβάνει και διατηρεί πληροφορίες για εσάς με διάφορους τρόπους.

Πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε το Knox

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Knox μέσω λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στις συσκευές σας και με άλλα μέσα. Συλλέγουμε:

• Πληροφορίες συσκευής και εφαρμογής, όπως αναγνωριστικά συσκευής και άλλα μοναδικά αναγνωριστικά, έκδοση λογισμικού συσκευής, έκδοση λειτουργικού συστήματος, μοντέλα συσκευής, όνομα πακέτου εφαρμογής, έκδοση πακέτου εφαρμογής και δεδομένα κατακερματισμού της εφαρμογής.

• Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Knox από εσάς, συμπεριλαμβανομένου του πώς, πότε και πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις συσκευές σας και το Knox. Οι διακομιστές της Samsung θα λαμβάνουν πληροφορίες όταν αλληλεπιδράτε με το Knox, όπως πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Knox από εσάς και τις αλληλεπιδράσεις σας με το Knox.

• Με την ξεχωριστή συγκατάθεσή σας, η εφαρμογή καταγράφει αρχεία για τον εντοπισμό και τη διάγνωση σφαλμάτων με το Knox. Θα εξηγήσουμε λεπτομερέστερα τα είδη των δεδομένων που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται στην ξεχωριστή συγκατάθεση.

Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε άλλες πληροφορίες για εσάς, τις συσκευές και τις εφαρμογές σας, καθώς και για τη χρήση του Knox από εσάς, με τρόπους που θα σας περιγράφονται κατά τη στιγμή της συλλογής ή άλλως, με τη συγκατάθεσή σας.

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε υπηρεσίες ανάλυσης τρίτων, όπως το Google Analytics. Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε ενδέχεται να γνωστοποιούνται σε ή να συλλέγονται απευθείας από αυτούς τους παρόχους και άλλους σχετικούς τρίτους που τις χρησιμοποιούν, π.χ. για την αξιολόγηση της χρήσης του Knox και τη δυνατότητα χορήγησης του Knox. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Google Analytics, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε θα χρησιμοποιηθούν για τους παρακάτω σκοπούς:

• Για την καταχώρηση και τον έλεγχο της ταυτότητάς σας ή τη συσκευής σας για ενεργοποίηση του Knox και τη διαχείριση των αδειών χρήσης του Knox.

• Για την παροχή του πλαισίου Knox και των λειτουργιών και υπηρεσιών του.

• Για να απαντάμε στα αιτήματα, τις απορίες και τις οδηγίες σας που υποβάλλονται μέσω του ή σχετικά με το Knox.

• Για να λειτουργούμε, να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε την επιχείρησή μας (συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης νέων προϊόντων, της ενίσχυσης και βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, της διαχείρισης των επικοινωνιών μας, της ανάλυσης των προϊόντων, της πελατειακής βάσης και των υπηρεσιών μας, της διεξαγωγής ερευνών αγοράς, της διενέργειας αναλύσεων δεδομένων και της εκτέλεσης λογιστικών, ελεγκτικών και άλλων εσωτερικών λειτουργιών).

• Για την ανάλυση των προϊόντων και υπηρεσιών μας προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τους πελάτες μας, ώστε να σας προσφέρουμε τις πιο σχετικές επικοινωνίες, υπηρεσίες και εμπειρίες.

• Για την παροχή ενημερώσεων λογισμικού, υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης για το Knox.

• Για να συμμορφωνόμαστε και να επιβάλλουμε τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, τα σχετικά πρότυπα του κλάδου και τις πολιτικές μας, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου του Samsung Knox και της Πολιτικής Απορρήτου.

• Για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της Samsung Electronics ή των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, επιχειρηματικών εταίρων ή πελατών αυτής.

Η Samsung επεξεργάζεται τις προσωπικές πληροφορίες για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Η νομική βάση της Samsung για την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών περιγράφεται παρακάτω:

Για την εκπλήρωση των υποσχέσεών μας προς εσάς (εκτέλεση της σύμβασης), Άρθρο 6(1)(β) του Κανονισμού GDPR

• Καταχώρηση και έλεγχος της ταυτότητάς σας ή της συσκευής σας για ενεργοποίηση του Knox, και

• Παροχή σε εσάς του Knox, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των αδειών χρήσης του Knox.

Για την προώθηση των επιχειρηματικών συμφερόντων μας (έννομα συμφέροντα), Άρθρο 6(1)(στ) του Κανονισμού GDPR

• Ανταπόκριση στα αιτήματα, τις απορίες και τις οδηγίες σας

• Λειτουργία, αξιολόγηση, ανάλυση και βελτίωση του Knox και της επιχείρησής μας

• Διατήρηση επαρκών μέτρων ασφαλείας, και

• Προστασία έναντι ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τα πρότυπα του κλάδου και της επιβολής των πολιτικών μας.

Για τη συμμόρφωση με τον νόμο, τις κανονιστικές υποχρεώσεις και τις νομικές διαδικασίες, Άρθρο 6(1)(γ) του Κανονισμού GDPR

• Συμμόρφωση με τα καταστατικά, τους κανονισμούς και τις δικαστικές αποφάσεις που ισχύουν.

Με την παροχή της συγκατάθεσής σας, Άρθρο 6(1)(α) του Κανονισμού GDPR

• Συλλογή και επεξεργασία αρχείων καταγραφής εφαρμογών για τον εντοπισμό και τη διάγνωση σφαλμάτων.

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Γνωστοποιούμε τις πληροφορίες σας εσωτερικά στην επιχείρησή μας και στους ακόλουθους φορείς, αλλά μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω.

• Σε συνδεδεμένες εταιρείες: άλλες εταιρείες του ομίλου Samsung Electronics, που ελέγχονται από εμάς ή ανήκουν σε εμάς.

• Σε παρόχους υπηρεσιών: προσεκτικά επιλεγμένες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες εκ μέρους μας, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών πλατφόρμας cloud, που διατηρούν δεδομένα για λογαριασμό μας. Οι εν λόγω πάροχοι είναι επίσης αφοσιωμένοι στην προστασία των πληροφοριών σας.

• Σε άλλα μέρη όταν απαιτείται από τον νόμο ή για την προστασία του Knox: Για παράδειγμα, μπορεί να απαιτείται γνωστοποίηση των πληροφοριών σας βάσει νόμου, νομικών διαδικασιών ή δικαστικής απόφασης από κυβερνητικές αρχές. Ενδέχεται επίσης οι πληροφορίες σας να ζητηθούν από εμάς για λόγους επιβολής του νόμου, εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης της τρομοκρατίας ή άλλων ζητημάτων που αφορούν τη δημόσια ασφάλεια.

• Άλλα μέρη σε σχέση με εταιρικές συναλλαγές: Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτα μέρη στο πλαίσιο συγχώνευσης ή μεταβίβασης, εξαγοράς ή πώλησης ή σε περίπτωση πτώχευσης, και

• Σε άλλα μέρη με τη συγκατάθεσή σας ή κατόπιν υπόδειξής σας: Επιπλέον των γνωστοποιήσεων που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου του Samsung Knox, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που σας αφορούν σε τρίτα μέρη με την ξεχωριστή συγκατάθεσή σας ή εφόσον ζητήσετε την εν λόγω κοινοποίηση.

ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ

Το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων σας εξαρτάται από τη νομική βάση στην οποία στηρίζεται η επεξεργασία των δεδομένων σας. Για παράδειγμα, τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για την εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας απαιτούν να διατηρούμε τα δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης του Knox. Εφόσον είστε ενεργός χρήστης του Knox, θα διατηρούμε και θα επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα. Δεδομένα όπως τα στοιχεία του λογαριασμού σας, οι πληροφορίες συσκευής και τα αναγνωριστικά εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία.

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για την προώθηση των επιχειρηματικών συμφερόντων μας, όπως η χρήση του Knox από εσάς, διατηρούνται μόνο για όσο διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Για παράδειγμα, αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να συλλεχθούν για τη διεξαγωγή αναλύσεων ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε βελτιώσεις στο Knox ή να επεξεργαστούμε δεδομένα για να διατηρήσουμε ένα αρχείο με τις απορίες που υποβάλατε μέσω του ή σχετικά με το Knox ώστε να βελτιώσουμε την εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών που σας προσφέρουμε.

Επιπλέον, ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας βάσει της συγκατάθεσής σας. Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, θα διακόψουμε την επεξεργασία των δεδομένων που βασίζονται στη συγκατάθεσή σας, αλλά δεν θα επηρεαστεί η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν πριν από την ανάκλησή σας έως ότου επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν αυτά τα δεδομένα.

Λάβετε υπόψη ότι, παρόλο που στοχεύουμε στη διατήρηση των δεδομένων σας για το χρονικό διάστημα που περιγράφεται παραπάνω, τα δεδομένα σας ενδέχεται να υποστούν επεξεργασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, εάν ένα συγκεκριμένο καταστατικό ορίζει την απαίτηση ενός συγκεκριμένου κομματιού δεδομένων, θα συμμορφωθούμε και θα διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα έως ότου λήξει η απαιτούμενη περίοδος διατήρησης.

Εφόσον τα δεδομένα σας διατηρούνται από εμάς, τα δεδομένα σας θα υπόκεινται πάντα σε ρήτρες διασφάλισης.

Η χρήση του Knox θα περιλαμβάνει τη μεταφορά, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών πληροφορίων σας σε άλλες χώρες. Αυτές οι χώρες περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τις Φιλιππίνες, τη Βραζιλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και τη Δημοκρατία της Κορέας. Όλες οι διεθνείς μεταφορές δεδομένων υπόκεινται σε νομικές απαιτήσεις για να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας διεξάγεται με ασφάλεια και όπως θα περιμένατε.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΟΥ SAMSUNG KNOX

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου του Samsung Knox ενδέχεται να ενημερωθεί για να πληροφορηθείτε για αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας στο Knox ή αλλαγές στη σχετική νομοθεσία. Η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης του εγγράφου εμφανίζεται στο επάνω μέρος της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου του Samsung Knox.